Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив за достављање пројектних приједлога у оквиру пилот пројекта Финансије, учење, иновације и патентирање за културну и креативну индустрију (FLIP) – Фаза 2.Предметни позив усмјерен је на сљедеће двије области: учење и иновације.
Рок за достављање пројектних приједлога је 12. август 2019. године.
Општи циљ овог пилот пројекта је да настави да дефинише и тестира политике и акције за одржавање и развој културних и креативних индустрија те да генерише међусекторске користи и преклапања у различитим областима и секторима у културној и креативној индустрији.
Главни циљ предметног позива у оквиру Фазе 2 је да истражи активности које настоје да премосте јаз између културне баштине и тржишта рада, те да пружи подршку успостављању веза између креативних индустрија и креативних центара, креатора простора, друштвених центара и сл.
Подносиоци пријава морају да буду:
-          Непрофитне организације (јавне или приватне);
-          Јавна тијела;
-          Међународне организације;
-          Универзитети;
-          Образовне институције;
-          Истраживачки центри;
-          Субјекти који стварају профит.
 
Прихватљиве су сљедеће активности:
-          Радионице, семинари, студијске посјете, састанци;
-          Програми размјене;
-          Тренинзи, развој вјештина;
-          Израда интернет странице;
-          Размјена добрих пракси, смјерница, препорука, извјештаја, анкета.

Укупан буџет Позива износи 1 050 000 милиона евра. Максимално трајање пројекта је 28 мјесеци, а активности треба да почну да се спроводе почетком 2020. године.
У прилогу вам достављамо Позив за достављање пројектних приједлога, а све додатне информације доступне су на сљедећој интернет страници 
https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en.
Молимо апликанте из Републике Српске да обавијесте Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу ([email protected]) о подношењу пријаве на овај позив.