Званична интернет презентација
Град Бијељина

Оглас о поновном јавном излагању нацрта Просторног плана Града Бијељина (трећи пут)РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-2-340/19
Датум: 17.07.2019. године
 
Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина на основу члана 49. став (1) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) објављује
 
О Г Л А С
о поновном јавном излагању нацрта Просторног плана Града Бијељина
(трећи пут)
 
Обавјештавају се власници непокретности у обухвату Просторног плана Града Бијељина и друга заинтересована лица да ће нацрт овог документа просторног уређења бити поново изложен на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина (Карађорђева улица број 4 I спрат), у просторијама Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (Карађорђева улица број 33) и холу Центра за културу у Бијељини у периоду од 25.07. до 01.08.2019. године.

Поновни јавни увид односи се на измјењену трасу аутопута и гасовода, те се приједлози, примједбе и мишљења подносе на тај дио документа просторног уређења.

Појашњења о предложеним планским рјешењима заинтересована лица могу добити током трајања поновног јавног излагања у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина, сваким радним даном од 08 до 14 часова.

Приједлози, примједбе и мишљења на нацрт плана заинтересована лица могу доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина путем писарнице и имејла: [email protected] током трајања поновног јавног излагања.

Детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању примједаба заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење (соба број 17) и Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (соба број 5) раним даном од 08-14 часова.
           
 
Одјељење за просторно уређење