Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за управно-правне послове и заштиту корисника


Одсјек за управно-правне послове и заштиту корисника
Адреса:
Карађорђева улица 4
76300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 153
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Жељка Грујичић

У Одсјеку за управно-правне послове и заштиту корисника обављају се следећи послови:
- управни и други стручни послови за утврђивање статуса и признавања права корисника борачко-инвалидске заштите,
- осигуравање здравствене и социјалне заштите корисника,
- учешће у рјешавању стамбених и других потреба корисника, у складу са законом, другим прописима  и актима органа Града,
- обезбјеђивање исплате мјесечних примања која припадају корисницима, у складу са прописима,
- одржавање и вођење евиденција и издавања увјерења о чињеницама из програма електронске обраде података и евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу и МТС, у складу са законом и другим прописима.
- други стручни послови који су у вези са системом борачко-инвалидске заштите на подручју Града Бијељина.