Званична интернет презентација
Град Бијељина

BFC

Град Бијељина је испунио услове за сертификацију града са повољним пословним окружењем према захтјевима BFC SEE стандарда (Business Friendly Certification South East Europe – BFC SEE), испуњавајући 12 критеријума и више од 80 подкритеријума, са оцјеном 84,4%, који се односе на унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима.
Представници Владе Републике Српске и Привредне коморе Републике Српске  уручили су 30.06.2015. године градоначелнику Бијељине Мићи Мићићу сертификат који представља потврду да Градска управа Града Бијељина нуди инвеститорима услуге високог квалитета олакшавајући њихово пословање и да непрестано ради на побољшању пословног амбијента у локалној заједници.
Да би се потврдила континуирана примјена критеријума за сертификацију, након 12 мјесеци слиједи надзорна провјера, а процес ресертификације се спроводи након двије године и за њега се примјењују иста правила као и током прве сертификације.

Критеријуми повољног пословног окружења у  BFC SEE
Квалитет локалног пословног окружења оцјењује се на основу 80 подкритеријума сертификације који су груписани у 12 критеријума:
 1. Стратешки приступ локалном економском развој
 2. Организациони капацитет за пружање подршке привреди (Канцеларија за ЛЕР)
 3. Укљученост привреде у рад локални управе (привредни савјет)
 4. Ефикасан систем за издавање грађевинских дозвола
 5. Доступност информација и база података релевантних за пословање
 6. Примјена маркетинга у циљу промоције инвестиција
 7. Кредитна способности и финансијска стабилност
 8. Промоција запошљавања и развоја људских ресурса
 9. Подстицање приватно-јавних партнерстава
 10. Адекватна инфраструктура и поуздане комуналне услуге
 11. Транспарентна и стимулативна политика локалних такси, пореза и подстицаја
 12. Примјена информационих технологија.
   
Предности програма BFC SEE
BFC SEE печат квалитета у кратком року постао је широко признат показатељ ефикасне локалне администрације и повољне инвестиционе климе у југоисточној Европи. Програм обезбјеђује стабилно и унапријед познато пословно окружење које пружа гаранцију инвеститорима да ће све сертификоване општине привреди пружити исти ниво услуга.
Општине/градови које се укључе у програм стичу могућност да се позиционирају у односу на најнапредније локалне самоуправе у јужноисточној Европи и обезбиједе значајну подршку националних и међународних институција и донатора.