Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлуке о избору/поништењу поступка

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-04/19 - НАБАВКА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 74.26KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-08-п1/19 - САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА 65.52KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-05/19 - ИЗРАДА ОБЈЕКТА КАПТАЖЕ, ОБЈЕКАТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ И РЕЗЕВОАР ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БАЊИЦА 67.37KB
Одлуку о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке ДД- 14 – У1/18 - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ - I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА) ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404- 138/18 ОД 04.09.2018. ГОДИНЕ 59.52KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-14-п2/19 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 69.29KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-15/19 - САНАЦИЈА МАКАДАМСКИХ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА СА УЧЕШЋЕМ ГРАЂАНА 59.83KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-16(2 Лот-а)/19-Лот 1 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2019/2020 - ЛОТ 1- ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2019/2020 – РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ 72.2KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-16(2 Лот-а)/19-Лот 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2019/2020 - ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2019/2020 РАД КОМПЛЕТНЕ КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 77.03KB
Одлука о избору понуђача у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)/19-Лот 1 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ, ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ 76.58KB
Одлука о избору понуђача у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)/19-Лот 2 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ 77.38KB
Одлуку о резултатима резултатима претквалификације у поступку јавне набавке број: СКП-н-02-п1-у1 /19 - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ НА САОБРАЋАЈНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ НАСТАЛОЈ ОД КИШНИХ ПАДАВИНА НА ПОДРУЧЈУ МЗ БАЊИЦА ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-138/19 ОД 13.08.2019. ГОДИНЕ 60.54KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-30/19 - ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКО- БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ ПОРЕД ЛОКАЛНОГ ПУТА 67.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-23/19 - ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ УЖЕГ ЦЕНТРА ГРАДА БИЈЕЉИНА 67.62KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-05(9 Лотова)-Лот 7-у1/18 70.47KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-03/19 - Реконструкција моста у засеоку Горњи Зовац у МЗ Суво Поље 66.89KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-н-04/19 - Израда и монтажа клупа на подручју Града Бијељина 58.19KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-08/19 - израда, дизајн, прелом и штампа промотивних материјала за кампању "Бијељина - град будућности" 62.61KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-05/19 - Набавка службених униформи за комуналну полицију Града Бијељина 72.9KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-05 (9 Лот-ова)-Лот 5 и Лот 9-п1/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, ЛОТ5 5: Асфалтирање два крака улице Јурија Гагарина 80.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-05 (9 Лот-ова)-Лот 5 и Лот 9-п1/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац 79.45KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-13-п1/19 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКИ ДОМ У БИЈЕЉИНИ- II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОГРАЂЕНОГ ДИЈЕЛА ОБЈЕКТА) 68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-08/19 - Израда, дизајн, прелом и штампа промотивних материјала за кaмпању "Бијељина - Град будућности" 68.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-08/19 - Израда, дизајн, прелом и штампа промотивних материјала за кaмпању "Бијељина - Град будућности" 68.14KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-18/19 - ИЗГРАДЊА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ ПО ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ (ПАРЦЕЛА 903/2) 66.98KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-23/19 - Извођење радова на доградњи службених просторија уз објекат ФК "Слобода" Доњи Загони 65.53KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-17/19 - ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПО ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА (ПАРЦЕЛА 903/2) 64.69KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-03/19- НАБАВКА KT РАДИО УРЕЂАЈА 76.43KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-11(2 лота)-лот1-п2/19 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина, ЛОТ1 67.81KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-24/19 - Извођење радова проширењу нисконапонске мреже и прикључење вишепородичних стамбених објеката у Амајлијама у склопу пројекта СЕВ2 и БИХ3 65.16KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-22/19 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА У О.Ш. "КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ" ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ХАСЕ 66.95KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-15/19 - Изградња фискулутурне сале у склопу О.Ш. ''Јован Дучић'' у Патковачи 67.77KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-18/19 - Израда акта о процјени ризика 66.68KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-05/19 - Санирање објеката корисницима борачко-инвалидске заштите који су у власништву Града Бијељина 65.26KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СГ-н-01/19 - ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ СЛАВЕ ГРАДА - КОНЦЕРТ КОНЦЕРТ „МАYА BEROVIĆ“ NANB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у јавне набавке ДД-14/19 - ИЗГРАДЊА ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА ПЕТОРАЗРЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ- II ФАЗА 66.29KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у јавне набавке ДД-12/19-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ - II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКЕТА) 76.54KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-02-п1/19 - Санација штете на саобраћајној инфраструктури насталој од кишних падавина на подручју МЗ Бањица 63.07KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-02-п1/19 - Санација штете на саобраћајној инфраструктури насталој од кишних падавина на подручју МЗ Бањица 63.07KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке набавке набавке набавке СКП-20-п1/19 - Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама 65.18KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-13/19 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКИ ДОМ У БИЈЕЉИНИ –II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОГРАЂЕНОГ ДИЈЕЛА ОБЈЕКТА) 57.93KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-03/19 - Набавка рачунара и штампача за потребе Градске управе Града Бијељина 68.77KB
Одлуку о отказу поступка јавне набавке СКП-26(2 Лота)/19-Лот 2 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ. 67.53KB
Одлуку о отказу поступка јавне набавке СКП-26(2 Лота)/19-Лот 1 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ. 67.53KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-08/19 - САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА САДНИЦА 61.44KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-03/19 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ НА ЛЕДИНЦИМА 67.36KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-04/19-САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОРОДИЧНИХ ОБЈЕКАТА КОРИСНИЦИМА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 65.08KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-29/19 - АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА ПРЕМА МАНАСТИРУ ЧАСНОГ КРСТА У МЗ СУВО ПОЉЕ 77.16KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-02-п1/19 - НАБАВКА ДВА АЛУМИНИЈУМСКА ЧАМЦА И ДВА ВАНБРОДСКА МОТОРА 72.58KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ДД-н-03-у1/18 - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ - XI ФАЗА (завршни радови на вањском уређењу) 64.2KB
Одлуко о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке набавке набавке набавке ДД-10/19 - НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У НОВИМ ДВОРОВИМА - II ФАЗА 65.51KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)/19-Лот 2 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ - ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице 76.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)/19-Лот 1 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ - ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице 75.96KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ИП-02-п1/19 - Ванредна контрола техничке исправности моторних возила у току 2019. године 59.04KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-20/19 - Изградња инфраструктуре на Градском стадиону - изградња, монтирање и опремање 4 рефлектора 65.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-09/19 - Наставак изградње Дома културе у Пучилама 66.01KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-28/19 - Остављање нестандардног саобраћајног знака са лед трептачима и електронског знака са измјенљивим садржајем порука на магистралном путу М18 у зони Основне школе „Дворови“ у Дворовима 69.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-16/19 - Осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина ,у 131.58KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-02/19 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града 92.7KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-05/19 - Набавка службених униформи за комуналну полицију Града Бијељина 68.93KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-14-П1/19 - Текуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина 43.5KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача јавне набавке СКП-11(2 Лота)-П1/19-Лот 2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализациј на подручју Града Бијељина ЛОТ 1: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина 76.52KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-11(2 Лота)-П1/19-Лот 1 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализациј на подручју Града Бијељина ЛОТ 1: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина 66.39KB
Одлука о отказовању поступка у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-17/19 - Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина 1.09MB
Одлука о поништењу претквалификације у поступку јавне набавке број: СКП-Н-02/19 - Санација штете на саобраћајној инфраструктури насталој од кишних падавина на подручју МЗ Бањица. 60.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07/19 - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром – IV фаза (занатски и инсталатерски радови) 67.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача јавне набавке ОЗП-15/19 - Осигурање имовине и лица Градске управе Града Бијељина 68.41KB
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ - IV ФАЗА (ЗАНАТСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ) 67.03KB
Одлуку избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-16/19 - Oсигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина 76.22KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СГ-02/19 - Директан пренос свечаних сједница сједница и емитовање програма Славе и Дана града 92.7KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б - ОЗП-17/19 68.55KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-20/19 - Изградња водовних мрежа у мјесним мјесним заједницама 64.59KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ИП-01(6 Лотова)/19-Лот 5 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 64.77KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-22/19 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 92.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-24/19 - Одржавање и набавка резервних дијелова за текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача, скенера и фотокопир апарата за 2019. и 2020. годину 70.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-н-07(2 Лота)/19-ЛОТ 2 - Израда детаљних енергетских прегледа зграда ЈУ Народна библиотека "Филип Вишњић", ЈУ Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац", ЈУ Дјечији вртић "Чика Јовa Змај" (Светог Саве 9), ЈУ Дјечији вртић "Чика Јова Змај" (Кнеза Милоша 26) и спортска дворана ЈУ Гимназија "Филип Вишњић" 70.28KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-н-07(2 Лота)/19-ЛОТ 1 - Израда детаљног енергетског прегледа главне зграде Градске управе Града Бијељина 68.59KB
Одлуку о поништењу поступка јавне БИЗ-02/19 - Набавка два алуминијумска чамца и два ванбродска мотора 59.42KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке набавке набавке набавке ТВЈ-04/19 - Асфалтирање платоа испред ватрогасног дома у Јањи 74.33KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-06/19 - Израда, дизајн, прелом и штампа промотивних материјала за промоцију потенцијала Града Бијељина и документа „Стратегија развоја Града Бијељина за период 2019-2023“ 66.83KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-14/19 - Одржавање – Пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина 71.71KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-01/19 - Асфалтирање саобраћајнице у Индустријској зони 2 (на парцели к.ч. 721/118, а поред парцела 721/124, 721/116, 721/117, све к.о. Бијељина село) укупне дужине 200,00 м 68.71KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 6 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 68.92KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 5 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 69.67KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 3 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 68.29KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 2 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 70.22KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 1 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 67.65KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 4 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 67.89KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-22/19 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 67.4KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-21(4 Лота)-Лот 1-у1/18 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 2018/2019 - рад комплетне механизацијена на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи 204.5KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-01/19 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина у 2019. години 67.45KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-25/19 - Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко – бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина 97.38KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавне набавке СКП-04/19- Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина 73.76KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 5-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 68.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 4-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 70.55KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 лотова)/19- лот 3-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 74.42KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 2-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 74.57KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 1-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача јавне набавке СКП-10(2 Лотa)/19- Лот 2-РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина 67.69KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10 (2 Лотa)/19- Лот 1-РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина 67.47KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача поступку јавне набавке СКП-31/19 -Измјештање дијела канала који се налази у сјеверном дијелу Индустријске зоне II у Бијељини 70.7KB
74.57KB
68KB
67.69KB
67.47KB
70.7KB
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-01/19, Набавка опреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба“ 66.53KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-н-05(9 Лотова)/18-Лот 9 - изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са министарством за људска права и избјеглице БиХ 80.5KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-н-05 (9 Лотова)/18-Лот 5 - изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са министарством за људска права и избјеглице БиХ 79.5KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-14/19 - Текуће одржавање канцеларија градске управе Града Бијељина 55.5KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/19 - Набавка радне ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце 73.23KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-19/19 - Завршни радови на изградњи на мјесном гробљу у мјесној заједници Чађавица Доња 65.81KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-09/18 - Набавка рачунара,штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина 64.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-13( 4 лота)/18 - Oдржавање-пошљунчавање локалних макдамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина 77.3KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/18 - Набавка седмичних локалних новина за потребе мјесне заједнице 63.76KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30/19 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 47.84KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17/18 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења 65.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-02/18 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града 61KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-11(2 лота)/19-лот 2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина, лот 2: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима подручју Града Бијељина 65.6KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-11(2 лота)/19-лот 1 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина, лот 1: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама подручју Града Бијељина 66.38KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-05/18 -Замјена топловодног котла на чврсто гориво у Јавној установи Техничка школа 75.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-05/19 -Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјeсним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја 66.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-32/19 -Рушење постојећих објеката на траси четврте фазе уређења тока ријеке Јањe 68.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/19 - Одржавање ватрогасних возила и одржавање надограде на истим 74.26KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БИЗ-01/19 - Набавка личне опреме (одјеће и обуће) за припаднике Цивилне заштите 73.66KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-29/19 - Асфалтирање пута према Манастиру Часног Крста у МЗ Суво Поље 78.99KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-03/19 - Извршење рјешења грађевинске инспекције у току 2019. године 66.08KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Ф-01/19 - Кредитно задужење Града Бијељина (7.000.000) 80.58KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-19/19 - Израда и уградња комуналне опреме – израда и уградња кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова 66.59KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07/19 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина 230.25KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-01 (2 лота)/19-Лот 2 - Набавка штампаних образаца и канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Бијељина, лот 2: набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. и 2020. године 239.91KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-01 (2 лота)/19-Лот 1 - Набавка штампаних образаца и канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Бијељина, лот 1: набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. и 2020. године 239.87KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-01/19 - Набавка угља за потребе гријања Територијалне ватрогасне јединице Бијељина 231.45KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ИП-02/19 - Ванредна контрола техничке исправности моторних возила у току 2019. године 58.98KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-01/18 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина 71.83KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ макадамских улица) 73.44KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА) 73.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА) 75.37KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА) 74.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-04/19 - Промоција потенцијала Града Бијељина, информисање грађања о актуелностима у Граду Бијељина и активностима Градске управе путем земаљског телевизијског сигнала 69.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-03/19 - Афирмација активног учешћа грађања у активностима локалне заједнице путем објављивања информација о реализацији пројеката Градске управе који се реализују у сарадњи са међународним организацијама и пројеката у сарадњи са мјесним заједницама преко кабловског телевизијског сигнала 74.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-12/19 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења 68.76KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-01/19 - Општа дератизација на подручју Града Бијељина у 2019. години 66.8KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПР-02/19 - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента 67.72KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 Лота)/19 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2019. години: лот 2- снимање и преношење прес конференција поводом сједница Скупштине Града Бијељина и других манифестација у организацији Скупштине Града Бијељина у 2019. години 67.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 Лота)/19 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2019. години: лот 1-репортажно снимање и преношење сједница и других манифестација у организацији Скупштине Града Бијељина у 2019. години 68.97KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПЉ-н-02/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2019, 2020. и 2021. години 73.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/129 - Медијско праћење путем земаљског и сателитског телевизијског сигнала активности Градске управе Града Бијељина, градоначелника и предсједника Скупштине Града, уз емитовање обавјештења, огласа и честитки и медијска промоција инвестиционих, туристичких, културних и других потенцијала Семберије 73.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-05/18 - Мјерење аерозагађења на простору Града Бијељина 70.35KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-15-у2/18 - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији објекта Соколског дома у Бијељини - I фаза (реконструкција дијела крова прекривеног цријепом) додатни уговор на уговор број: 02-404-179/18 од 28.09.2018. године 63.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-05/18 - Замјена топловодног котла на чврсто гориво у ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" 75.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац) 70.79KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ8: Асфалтирање споредног одвојка Пантелинске улице) 69.75KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ7: Асфалтирање споредног одвојка Улице Кнез Иво од Семберије) 71.1KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ6: Асфалтирање споредног одвојка Улице Стефана Дечанског) 71.33KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ5: Асфалтирање два крака Улице Јурија Гагарина) 71.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „ДоњаЧађавица“ ) 70.41KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Љесковац) 70.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Пучиле, насеље Пухаре) 72.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ1:Асфалтирање некатегорисаног пута од насеља Тријешница према МЗ Даздарево) 70.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07-п1/18 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. године 63.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-47-у1/18 - Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односе на: "Изградња фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру Индустријске зоне II" додатни Уговор на Уговор број: 02-404-141/18 од 28.08.2018. године 62.96KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП- 29(2 лота)/18 - Радови на санацији ударних асфалтних рупа на подручју Града Бијељина 69.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-04(2 лота)/18 - Јавна градска хигијена 67.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-03-П1/18 - Техничка организација, медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортисте Бијељине у 2018. години 66.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-04/18 - Реконструкција јавне расвјете у склопу изградње канализационог система „Орио“ пројекат–зона 7 66.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-44(2 лота)- лот 1-у1/18 - Уговарање вишкова и уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на "Реконструкција Улице Димитрија Туцовића" додатни уговор на уговор број: 02-404-114/2018 лот 1 од 27.07.2018. године је Д.О.О. "Бук промет" Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 11.078,68 КМ (без ПДВ-а) 64.63KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-18(3 лота)/18 - Услуге фиксне и мобилне телефоније иинтернета током 2019. године 69.68KB
Одлука о поништењу поступка ЈН КГН-н-05-п1/18 - Израда и набавка промотивног материјала 61.38KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-32/18 - Изградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 67.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02-у1/18 - Уговарање непредвиђених радова у склопу реализације угоовра који се односи на "Санацију и уређење просторија читаонице у Мјесној заједници Галац" додатни уговор број 1 на постојећи уговор број:02-404-151/18 63.18KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-16/18 - Одржавање и набавка резервних дијелова за текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача, скенера и фотокопир апарата за 2019. и 2020. годину 60.56KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-05/18 - Мјерење аерозагађења на простору Града Бијељина 61.55KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-04/18 - Вршење услуга превоза ученика основних и средњих школа на спортска такмичења и награђених учесника културних манифестација у 2019. години 60.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-03-у1/18 - Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на изградњу приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена, додатни уговор број: 02-404-187/18 од 23.10.2018. године 66.45KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-17/18 - Услуге текућег и превентивног одржавања постојећег информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења e-mail сервера и контроле приступа интернету током 2019. и 2020. године 73.05KB
Одлука о отказу поступка ЈН ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 107.29KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-03/18 - Техничка организација, медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортисте Бијељине у 2018. години 59.98KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-50-у/18 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односе на „Изградња,асфалтирање,реконструкција улица, путева и стаза на подручју Града Бијељина“ (реконструкција дијела локалног пута Л5, Бијељина– В.Обарска–Црњелово , дужине 1 километар, у МЗ Црњелово), Додатни уговор на Уговор број:02404-153/18 – Лот 1 63.19KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-02/18 - Набавка ужине за ромску дјецу у 2019. години 65.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-20-у1/18 - Утврђивање вишка, мањка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији мокрог чвора, тоалета код шалтер сале број 1, у Градској управи Града Бијељина, додатни уговор 1 на уговор број : 02-404-125/18 од 25.07.2018. године 63.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-02-п1/18 - Проширење водоводне мреже у Амајлијама на парцелама к.ч. број: 2144/19, 2144/20 и 2144/47 на којима се граде и породични стамбени објекти у склопу пројекта СЕВ 2 и државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма, подпројекат БиХ 3 68.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07-у1/18 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја 64.22KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-05/18 - Мјерење аерозагађења на простору Града Бијељина 68.34KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-12/18 - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром – III фаза (изградња крова) 64.19KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-15 (2 лота) - лот1-у1/18 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина - лот 1 65.91KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-50/18 - Изградња, асфалтирање, реконструкција улица, путева и стаза на подручју Града Бијељина 69.97KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07/18 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. године 66.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-17(3 лота)/18 - Изградња и санација вјерских објеката на подручју Града Бијељина 70.78KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-47/18 - Изградња фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру Индустријске зоне 2 75.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-07/18 - Асфалтирање платоа испред Ватрогасног дома у Јањи 65.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗН-09-п1/18 - Набавка раунара, штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-41/18 - Изградња ограде око дјечијег игралишта у МЗ „Лединци“ у насељу „Петјезера“ 57.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СГ-н-01/18 - Организовање забавног програма поводом славе Града, концерт групе Балканика 68.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача ЈН КГН-н-04/18 - Промоција потенцијала Града Бијељина, информисање грађана о актуелностима у Граду Бијељина и активностима Градске управе путем земаљског сигнала 63.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-03/18 - Осигурање и надзор дјечијег игралишта у Градском парку 64.88KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ТВј-08/18 - Реконструкција просторије за боравак ватрогасаца и за смјештај ватрогасних возила и опреме 58.36KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02/18 - Санација и уређење просторија читаонице у МЗ Галац 62.98KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-11/18 - Садња дрворедних садница 57.33KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-н-02/18 - Форум из области развоја и повећање капацитета привреде у Граду Бијељина 82.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача ЈН СКП-01-п1/18 - Набавка декоративне расвјете 65.55KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-н-01-п1/18 - Промоција пољопривредних потенцијала Семберије путем радио сигнала 58.11KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-22/18 - Одржавање јавне расвјете на подручју града Бијељина 38.43KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-21/18 - Реконструкција крова на главној згради Градске управе Града Бијељина (изнад Одсјека за јавне набавке, инвестиције и надзор) 69.59KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-39/18 - Објава огласа и информисање путем електронских медија 64.04KB
Одлука 4 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 64.71KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-13/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци -X фаза (занатски радови) 63.8KB
Одлука 3 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 64.5KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30-п1/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 58.18KB
Одлука 1 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 65.45KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-52/18 - Израда и монтажа клупа на подручју Града Бијељина 57.96KB
Одлука 2 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 66.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-03/18 - Уређење и опремање ентеријера Спомен собе погинулим борцима Војске Републике Српске 64.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-51/18 -Поплочавање дијела Трга краља Петра I Карађорђевића NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН 0ЗП-22/18 -Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе 75.44KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-14/18 - Извођење радова на реконструкцији објекта спортске сале у Рачанској улици у Бијељини – I фаза (реконструкција крова) NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - ДД-18/18 - Изградња дјечијег игралишта у Јањи NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-н-02/18 - Проширење водоводне мреже у Амајлијама на парцелама к.ч. број: 2144/19, 2144/20 и 2144/47 на којима се граде вишепородични стамбени објекти у склопу пројекта СЕВ2 и државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма, подпројекат БиХ3 59.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-48/18 - Реконструкција тротоара у Улици Вука Караџића 72.59KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-09-п1/18 - Изградња Дома културе у Новим Дворовима - II фаза 59.63KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПЉ-03-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-38/18 - Уградња семафорског уређаја на подручју Града Бијељина (Улица 1.маја Душана Барањина) 66.06KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/18 - Промоција путем кабловског ТВ сигнала пројеката Градске управе који се реализију у сарадњи са међунарнодним организацијама и пројекат 60.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15/18 - Извођење радова на реконструкцији објекта Соколски дом у Бијељини –I фаза (реконструкција дијела крова прекривеног цријепом) 71.77KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ОЗП-14/18 - Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 68.1KB
Одлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке ПЉ-03-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручја Града Бијељина у 2018. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-11-п1/18 - Садња дрворедних садница 63.63KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-01/18 - Набавка декоративне расвјете 57.84KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-21(4 лота)/18 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2018/2019 80.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-16(2 лота)/18-лот 2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 79.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-41-п1/18 - Изградња ограде око дјечијег игралишта у МЗ Лединци у насељу Пет језера 64.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-13(2 лота)/18 - Oсигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина током 2018. и 2019. год 88.71KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-05/18 - Санирање стамбених јединица корисницима борачко- инвалидске заштите који су власништву Града Бијељина 63.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-02-п1/18 - Израда и монтажа канти за смеће у ужем центру града 71.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-30-п2/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 67.05KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-19/18 -Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Града Бијељина 71.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-03/18 - Изградња приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена 73.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-19-у1/18 - Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Града Бијељина 59.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-44(2 лота)/18 - Изградња и реконструкција путне инфраструктуре 66.41KB
Одлука о резултатима претквалификације у поступку ЈН ОЗП-19-у1/18 - Уговарање додатних радова у склопу реализације уговора који се односи на: "Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Града Бијељина" 58.62KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-45/18 - Наставак изградње пјешачко бициклистичке стазе у насељу Пет језера NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-08-п1/18 - Реконструкција просторија за боравак ватрогасаца и за смјештај ватрогасних возила и опреме 64.86KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-20/18 - Реконструкција мокрог чвора тоалета код шалтер сале број 1 у Градској управи Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача и поступку ЈН СКП-52-п1/18 - Израда и монтажа клупа на подручју Града Бијељина 64.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-37/18 - Изградња нове приступне саобраћајнице до нивоа макадамског коловоза у МЗ Ново насеље NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-02/18 - Одржавање–пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина 69.54KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-40/18 - Израда идејног рјешења за водоснабдијевање јужног дијела Семберије 64.5KB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-04/18 - Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите 63.45KB
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-34(ц1,6 лотова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града БН у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-16/18 - Изградња подручног одјељења ОШ "Стеван Немања" Горњи Драгаљевац, у Горњем Магнојевићу 66.27KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-49/18 - Санација тротоара у Улици Димитрија Туцовића 64.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-22-п1/18 - Одржавање јавне расвјете на територији Града Бијељина 69.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-43/18 - Изградња кружне раскрснице на укрштању улица Милоша О., Сремска, Раје Б. и Живојина М. NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 67.64KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-09/18 - Изградња дома културе у Новим Дворовима - II фаза 59.21KB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-06(3 лота)/18 -Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина 80.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-48/18 - реконструкција водоводне мреже у Улици војводе Петра Бојовића и Улици Ђуре Даничића NANB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-15/18 - Објава огласа у Дневном листу за 2019. годину 68.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-28/18 - Изградња водоводнe мрежe у МЗ "Чардачине" NANB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-23/18 - Санација фасаде и крова на објекту Дома војске 64.19KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-12/18 -Текуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина 64.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-05/18 - Набавка робе за потребе чајне кухиње Градске управе Града Бијељина током 2019. и 2020. године 67.56KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-09-п1/18 - Набавка рачунара, штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-03/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне школе и објекта вртића у насељу Лединци - XI фаза (завршни радови на вањском уређењу) 67.2KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-01/18 - Побољшање енергетске ефикасности објекта ОШ "Кнез Иво од Семберије" 73.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-08/18 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2019. године 66.13KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-03/18 -Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018. години NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН КГН-н-05/18 - Израда и набавка промотивних материјала у склопу пројекта „Партнерство одрживог развоја“ 63.12KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-04/18 - Израда и набавка промотивних материјала за промоцију потенцијала ГрадаБијељина (дизајн и штампа) 66.62KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-04/18 - Наставак изградње Дома културе у Пучилама –IV фаза 65.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-01(3 лота)/18 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму 67.52KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-24/18 - Геодетско мјерење и снимање током 2019. године 66.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-02/18 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09/18 - Кошење и грабање градског парка 71.83KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17/18 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-06/18 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2019. годину 65.92KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједницаГрада Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-04(3 лота)/18 - Набавка штампаних образаца, канцеларијског материјала и тонера 77.54KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-н-01/18 - Промоција пољоприврени потенцијала Семберије путем радио сигнала 58.06KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-07/18 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. године 60.57KB
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот2-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе 61.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе 65.26KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-02/18 - Израда и монтажа канти за смеће у ужем центру града 60KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-26/18 - Израда и уградња комуналне опреме 64.64KB
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 20 60.07KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-35/18 - Изградња приступа парцелама на подручју Индустријске зоне II NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/18 - Набавка стабилних и ручних радио станица NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-01/18 - Набавка oпреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2018“ 72.94KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/18 - Набавка интервенцијске опреме за ватрогасце (одијела, рукавице, чизме, опасач, шљем и друго) NANB
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови 66.83KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови 66.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-33/18 - Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-31/18 - Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина и изградња НН мреже NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/18 - Изградња водоводних мрежа у мјесним заједницама 65.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-16(2 лота)/18 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 71.33KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-14/18 - Oдржавање кишне канализације у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања у 2018, 2019. и 2020. години 65.51KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-06/18 - Уређење (кошење) излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота) лот 2-п1/18 - Снимање и преношење прес конференција поводом сједница и других манифестација Скупштине Града у 2018. години 62.98KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-02/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 50.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/18 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-01/18 - Набавка новина за потребе Градске управе Града Бијељина 58.08KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-01/18 - Набавка и уградња опреме (дјечије игралиште) у склопу пројекта „Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе” NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07/18 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја 64.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-19/18 - Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-05/18 - Набавка радне ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце 74.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-15(2 лота)/18 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина 68.05KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЈН-01(4 лота)/18 - Услуге ревизије 75.42KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-03/18 - Набавка више службених аутомобила за потребе Градске управе 71.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН SKP-10/18 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина 72.57KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ИП-01 (4 лота)/18 - Преглед инспекцијских узорака у току 2018.године 70.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-06/18(наставак пројекта ДД-15/17) - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром- II фаза 65.81KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-09/18 - Набавка рачунара,штампача и копир-апарата за потребе Градске управе Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/18 - Набавка седмичних локалних новина за потребе мјесне заједнице NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-13(4 лота)/18 - Oдржавање-пошљунчавање локалних макдамских путева и градских макдамских улица на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-23/18 - Геодетско мјерење и снимање током 2018. године 66.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-01/18 - Кредитно задужење Града Бијељина (5.000.000,00 КМ) 75.59KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08/18 - Кошење и грабање Градског парка 71.27KB
Одлука о резултатима претквалификације у поступку ЈН ДД-06/18 (наставак пројекта ДД 15/17)-Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром-II фаза (груби грађевин NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-01/18 - Набавка личне опреме (одјеће и обуће) за припаднике цивилне заштите NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ИП-02/18 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - БиЗ-02/18 - Набавка два пластична чамца од полиетилена NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - СКП-20(4 лота)/18 - Kошење - уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-06/18 - Одржавање ватрогасних возила и одржавање надоградње на истим 64.95KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота)/18 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2018. години 65.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПР-н-01/18 - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента 66.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-01/17 - Ватрогасно возило – аутомеханичка љества Л32М NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-07/17 - Мобилна потопна пумпа за воду 65.53KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-05(3 лота)-п1/17 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина 76.08KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-11/17 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина (за 2018. и 2019. годину) 65.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02(2 лота)/17 - Медијско праћење 66.76KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-03/17 - Набавке ужине за ромску дјецу 67.43KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-02(2 лота)/17 - Радови на санацији ударних асфалних рупа на подручју Града Бијељина 68.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-13/17 - Реконструкција и санација ромских кућа у оквиру пројекта "Стамбено збрињавање Рома 2016-2017" 69.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08-п1/17 - Садња дрворедних садница 59.47KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07/17 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2018.године 67.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-39/17 - Изградња и постављање туристичке сигнализације на територији Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/17 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 65.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-03/17 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу за 2018. годину 69.36KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/17 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2018.годину 65.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/17 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2018.годину 65.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-12 (2Лот-а)- лот1-у1- п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одрж локалних... 209.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-н-02/17 - Пружање банкарских услуга 72.03KB
Одлука о резултатима претквалификације СКП-12 (2Лот-а)-лот 1-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање локалних и некатегорисаних пут 60.66KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-02(2 лота)/17 - Јавна градска хигијена 65.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/17 - Ватрогасно техничко возило са опремом NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-11/17 - Теренско возило 66.34KB
Одлука о поништењу поступка претквалификације поступка јавне набавке СКП-12(2 lota)-lot 1-u1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одрж путева 61.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-06/17 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2018. године NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год 214.87KB
Одлука о рез претк у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год додатни уговор... 215.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-01/17 - Набавка декоративне расвјете 65.76KB
Одлука о резултатима претк у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови 208.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови 217.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-03/17 - Систематска дератизација II 63.76KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-24 (2Лота)-лот 2 – у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате пут 64.4KB
Одлука о рез претквал у поступку ЈН број шифра: СКП-24 (2Лот-а)-лот2-у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате путевима 60.23KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/17 - Ватрогасно возило са затвореном надоградњом 69.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/17 - Ватрогасно возило са отвореном надоградњом 68.57KB

Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-09/18 - Изградња дома културе у Новим Дворовима - II фаза
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-48/18 - реконструкција водоводне мреже у Улици војводе Петра Бојовића и Улици Ђуре Даничића
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-28/18 - Изградња водоводнe мрежe у МЗ "Чардачине"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-12/18 -Текуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-09-п1/18 - Набавка рачунара, штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-01/18 - Побољшање енергетске ефикасности објекта ОШ "Кнез Иво од Семберије"
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-03/18 -Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-04/18 - Израда и набавка промотивних материјала за промоцију потенцијала ГрадаБијељина (дизајн и штампа)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-01(3 лота)/18 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-02/18 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17/18 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједницаГрада Бијељина
 
0.05 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-н-01/18 - Промоција пољоприврени потенцијала Семберије путем радио сигнала
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот2-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-02/18 - Израда и монтажа канти за смеће у ужем центру града
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-26/18 - Израда и уградња комуналне опреме
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 20
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-35/18 - Изградња приступа парцелама на подручју Индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/18 - Набавка стабилних и ручних радио станица
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-01/18 - Набавка oпреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2018“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/18 - Набавка интервенцијске опреме за ватрогасце (одијела, рукавице, чизме, опасач, шљем и друго)
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-33/18 - Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-31/18 - Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина и изградња НН мреже
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/18 - Изградња водоводних мрежа у мјесним заједницама
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-16(2 лота)/18 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-14/18 - Oдржавање кишне канализације у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања у 2018, 2019. и 2020. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-06/18 - Уређење (кошење) излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота) лот 2-п1/18 - Снимање и преношење прес конференција поводом сједница и других манифестација Скупштине Града у 2018. години
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-02/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.05 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/18 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-01/18 - Набавка новина за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-01/18 - Набавка и уградња опреме (дјечије игралиште) у склопу пројекта „Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе”
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07/18 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-19/18 - Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-05/18 - Набавка радне ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-15(2 лота)/18 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЈН-01(4 лота)/18 - Услуге ревизије
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-03/18 - Набавка више службених аутомобила за потребе Градске управе
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН SKP-10/18 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ИП-01 (4 лота)/18 - Преглед инспекцијских узорака у току 2018.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-06/18(наставак пројекта ДД-15/17) - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром- II фаза
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-09/18 - Набавка рачунара,штампача и копир-апарата за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/18 - Набавка седмичних локалних новина за потребе мјесне заједнице
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-13(4 лота)/18 - Oдржавање-пошљунчавање локалних макдамских путева и градских макдамских улица на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-23/18 - Геодетско мјерење и снимање током 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-01/18 - Кредитно задужење Града Бијељина (5.000.000,00 КМ)
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08/18 - Кошење и грабање Градског парка
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку ЈН ДД-06/18 (наставак пројекта ДД 15/17)-Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром-II фаза (груби грађевин
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-01/18 - Набавка личне опреме (одјеће и обуће) за припаднике цивилне заштите
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ИП-02/18 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - БиЗ-02/18 - Набавка два пластична чамца од полиетилена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - СКП-20(4 лота)/18 - Kошење - уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-06/18 - Одржавање ватрогасних возила и одржавање надоградње на истим
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота)/18 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2018. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПР-н-01/18 - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-01/17 - Ватрогасно возило – аутомеханичка љества Л32М
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-07/17 - Мобилна потопна пумпа за воду
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-05(3 лота)-п1/17 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-11/17 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина (за 2018. и 2019. годину)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02(2 лота)/17 - Медијско праћење
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-03/17 - Набавке ужине за ромску дјецу
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-02(2 лота)/17 - Радови на санацији ударних асфалних рупа на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-13/17 - Реконструкција и санација ромских кућа у оквиру пројекта "Стамбено збрињавање Рома 2016-2017"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08-п1/17 - Садња дрворедних садница
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07/17 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2018.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-39/17 - Изградња и постављање туристичке сигнализације на територији Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/17 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-03/17 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу за 2018. годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/17 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2018.годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-12 (2Лот-а)- лот1-у1- п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одрж локалних...
 
0.21 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-н-02/17 - Пружање банкарских услуга
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације СКП-12 (2Лот-а)-лот 1-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање локалних и некатегорисаних пут
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-02(2 лота)/17 - Јавна градска хигијена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/17 - Ватрогасно техничко возило са опремом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-11/17 - Теренско возило
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка претквалификације поступка јавне набавке СКП-12(2 lota)-lot 1-u1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одрж путева
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-06/17 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2018. године
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год
 
0.21 MB
 
Одлука о рез претк у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год додатни уговор...
 
0.22 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-01/17 - Набавка декоративне расвјете
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претк у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.21 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.22 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-03/17 - Систематска дератизација II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-24 (2Лота)-лот 2 – у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате пут
 
0.06 MB
 
Одлука о рез претквал у поступку ЈН број шифра: СКП-24 (2Лот-а)-лот2-у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате путевима
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/17 - Ватрогасно возило са затвореном надоградњом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/17 - Ватрогасно возило са отвореном надоградњом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-17/17 - Извођење радова на адаптацији свлачионица ФК 'Слобода' Доњи Загони
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-05(3 лота)/17 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-13(3 лота)/17 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета током 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-03/17 - Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-08/17- „Садња дрворедних садница”
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - ПЉ-02/17 - Медијска промоција под називом "Произведено у Семберији" путем земаљског ТВ канала
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-40/17 - Рушење и демонтажа постојеће ограде и изградња нове ограде на раскрсници Ул.Светозара Марковића и Ул.Живојина Мишића
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-05/17 - Техничка организација, медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортиста Бијељине у 2017.годинe
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - КГН-17-п1/17 - Медијска афирмација улоге МЗ у систему локалне самоуправе и подстицање актив учешћа грађана у пословима МЗ путем каб.ТВ сигнала
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-16(4 лота)/17 - Санација и реконструкција парохијских домова на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-04/17 - Набавка погонског горива за моторна возила Градске управе Града Бијељина и јавне кухиње за 2018. и 2019.годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку ЈН: ОЗП-16/17 - Набавка половног аутомобила за потребе Кабинета Градоначелника
 
0.07 MB
 
Одлука о пониш поступ ЈН: СКП-20-у1/17-Уговарање вишка потребних услуга приликом реал уговора који се односи на геод мјерење и снимање током 2017, додатни угов 1 на угов број 02-404-34/17 од 12.04.17
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН број: СКП-20-у1/17 - Приликом реал уговора који се односи на геод мјерење и снимање током 2017, додатни угов 1 на угов број 02-404-34/17 од 12.04.2017.
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку ЈН број: ДД-10-у1/17 - Уговарање вишка радова на изградњи Дома културе у Н.Дворовима, додатни угов 1 на угов број: 02-404-147/17 од 18.09.2017.
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН број: ДД-10-у1/17 - Уговарање вишка радова на изградњи Дома културе у Н.Дворовима, додатни угов 1 на угов број: 02-404-147/17 од 18.09.2017.
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-04/17 - Набавка спортских реквизита и опреме за потребе спортских такмичења основних и средњих школа и клубова, за опремање...
 
0.07 MB
 
Oдлука о поништењу поступка ДД-н-01/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе 'Вук Караџић' Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-15/17 - Набавка више службених аутомобила за потребе Градске управе
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преткв у поступку ЈН шифра БиЗ-02-У1/17 - Утврђ. вишка и уговарање непред.радова на "Санацији стамб пород објек корисниц борач-инвал заштите" Додат уговор 1 на Уговор 02-404-10/17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку ЈН шифра: БиЗ-02-У1/17 - Утврђ. вишка и уговарање непред.радова на "Санацији стамб пород објек корисниц борач-инвал заш" Додат уговор 1 на Угов 02-404-10/17
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преткв у поступку ЈН 02-404-46/17 - ЛОТ 2 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одржавање лок и некатег путева и улица у насељима...
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку јавне набавке: СКП-12 (2 Лота)-лот2-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одрж лок и некатег путева
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-06/17 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације Енергетских дана Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђ у поступку ЈН: БиЗ-03-У1/17 - Утврђ вишка и уговарање непредвиђ радова на Завршетку радова и уређењу ентеријера депоа Музеја Семберије и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на "Завршетку радова и уређењу ентеријера депоа Музеја Семберије и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15/17 - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром I фаза (груби радови)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-17(4 лота)/17 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2017/2018
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН КГН-17/17 - Мед афир улоге мјесних заједница у систему локалне самоуправе и подстицање активнијег учешћа грађана у пословима мјесних заједница путем кабловског ТВ канала
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БиЗ-04/17 - „Санирање стамбеног објекта на Пет језера који је у власништву Града Бијељина”
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-10/17 - Извођење радова на изградњи Дома културе у Новим Дворовима
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка у поступку ЈН СKП-18(ц2, 2 Лот-а)/17 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних наканада за Лот 1 - Чишћење и уређење бујичних потока на подручју МЗ Љељенча
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђ у поступку ЈН: ОЗП-14-У1/17 - УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГУ ГРАДА БН
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН радова ОЗП-14-У1/17 - УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГУ ГРАДА БН
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-38/17 - Изградња кружне раскрснице „Блед“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07/17 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци VII фаза – занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-36/17 - Асфалтирање локалних и некатегоризованих путева и градских улица
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-18(ц1, 2 лота)/17 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних накнада
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-02-п1/17 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-02-п1/17- Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта "Прилика плус"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПЉ-03/17 - Израда шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-12(2 лота)-лот 2-п1/17 - Осигурање и регистрација службених аутомобила ГУ Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-02/17 - Набавка службеног путничког аутомобила за потребе Кабинета Градоначелника
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-02-п1/17 - Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта 'Прилика плус' - практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (2Лот-а)/17 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 4
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 3
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 2
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 1
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-33(ц1)/17 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму (наставак ископа канала Ј-1-1-1 у Новом насељу Јања)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-01/17 - Набавка рачунара и опреме у склопу пројекта "Прилика плус"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-01-п1/17 - Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-16/17 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 
0.09 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-01/17 - Набавка рачунара и опреме у склопу пројекта 'Прилика плус' – практична настава на радном мјесту
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку поступку јавне набавке КГН-09/17 - Унутрашњи радови на сређивању радионице у склопу пројекта "Прилика плус" - практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-02/17 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана града
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-02/17 - Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта 'Прилика плус' – практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-12(2 лота)/17 - Осигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених аутомобила ГУ Града Бијељина током 2017. и 2018. год
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-25/17 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН 07/17 - Израда и набавка промотивних материјала за промоцију потенцијала Града Бијељина (дизајн и штампа)
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-н-01/17 - Tехнички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке Ф-01/17 - Пружање банкарских услуга
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10 (4Лот-а)/17 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ПР-02/17 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-10/17 - Грађевински радови на ватрогасним објектима
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-22/17 - Уклањање постојеће и изградња нове ограде у МЗ „Патковача“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(4 лота)/17 - Инспекцијски узорци у току 2017. године
 
0.08 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-14/17 - Израда прој тех док – објекат прве фазе комплекс фарме (музне краве) за потребе практичне наставе Пољопривредне школе
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку јавне набавке ДД-14/17 - Израда пројектно техничке документације – објекат прве фазе комплекс фарме (музне краве) за потребе практичне наставе Пољоприв.школе
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-23/17 - Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-01(2 лота)/17 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2017. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-31/17 - Асфалтирање пута у МЗ Дијелови, Насеље блок 3, Град Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-09-п1/17 - Одржавање ватрогасних возила и надоградња на истим
 
0.07 MB
 
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке СКП-13(2 лота)/17 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-29/17 - Наставак изградње саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне II
 
0.07 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БиЗ-01/17 - Набавка опреме за потребе цивилне заштите
 
0.07 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-21/17 - Израда кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова
 
0.06 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б КГН-14/17 - Угоститељске услуге за потребе пројекта „Прилика плус“-Практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-28/17- Изградња и асфалтирање путева, улица, пјешачко-бициклистичка стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-14/17 - Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б шифра КГН-04/17 - Спровођење обука за предузећа на тему припреме приједлога пројеката и израде биз планова
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Ф-н-01/17 - КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (4.000.000,00КМ)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-н-01/17 (наставак СКП-28/16) - Изградња саобраћајнице у оквиру индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке радова: СКП-н-01/17 (Наставак пројкта СКП-28/16) - Изградња саобраћајнице у оквиру индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора за услуге из Анекса II дио Б КГН-05/17 - Спровођење обуке за три ЈЛС на тему инвестиционе промоције
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба: СЗП-07 (3Лот-а)-лот 1 – п2/16 - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке роба: СЗП-07 (3Лот-а)-лот 1 – п2/16 (НЕПЛАНИРАНА) - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ПР-01- п1/17 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018. години
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018.години шифра: ПР-01-п1/17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-11/17 - Tекуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-04/17 - “Уређење излазнo – улазних путних праваца и обале канала Дашница на подрчју Града Бијељина“
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-06/17 - Набавка два чамца са приколицом
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26/17 - Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-06/17 - Кошење и грабање градског парка
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-07/17 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне ИП-03/17 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ПР-01/17 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018.години
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-05/17 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку ЈН: СКП-19 (2Лота)-лот 2 – у1/16 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на организ зимске службе у сезони 2016/2017
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-19 (2Лот-а)-лот2-у1/16 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 2016/2017
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-31 (ц1,2 Лота)-лот1-у1/16 - Уговар вишка, мањка и непред рад приликом реал угов који се односи на прошир моста на лок путу Л-17
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-31 (ц1, 2 Лот-а) - лот 1 - у1/16 - Уговарање вишка, мањка и непред радова приликом реал угов који се односи на прошир моста на лок путу Л-17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-05/17 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површ у мјесним заједницама око домова културе, школ објеката и спомен обиљежја
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН ТВЈ-09/17 - Одржавање ватрогасних возила и надоградња на истим
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СKП-10 (4Лот-а)/17 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-08/17 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-05/17 - Набавка личне ватрогасне опреме–одјећа и обућа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-03/17 - Завршетак радова и уређење ентеријера депоа музеја Семберија и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН-СКП-10(4 лота)/17 -Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју града Бијељина
 
 
0.09 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН - СКП-12(2 лота)/17 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-02/17 - Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН - СКП-20/17 - Геодетско мјерење и снимање током 2017. године
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу СЗП-07(3 лота)-лот 1-п1/16 - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.године
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКп-19/17-Чишћење и уређење депоније у МЗ Ковачићи
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-24(2 лота)/17 - извођење радова на санацији ударних асфалтних рупа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-02/17- избор ужине за ромску дјецу
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-03(2 лота)/17- Медијско праћење
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН ДД-06/17 - Вршење услуга превоза ученика основних и средњих школа на спортска такмичења и награђених учесника културних манифестација у 2017. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ОЗП-08/17 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача СКП-н-06(2 лота)/16 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-22 (3Лот-а)/16 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета за лот 3 - услуге интернета
 
0.05 MB
 
Одлука о резултатима ЈН СКП-36 – у2/16 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи асфалтирање Улице браће Лазић у МЗ Јања
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за ЈН СКП-36 – у2/16 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи асфалтирање Браће Лазић у МЗ Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-05/16 - Израда геодетског елабората за спровођење експропријације непокретности по допуни појаса експропријације некретнина потребног за...
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СKП-09/16 - Усклађивање са рачуноводственим стандардима и израда нових модула за информациони систем за комуналну накнаду
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-32/16 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СКП-21/16 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ТВЈ-08/16 - Адаптација Ватрогасног дома Бијељина – Јања и уређење просторија за боравак запослених у ТВЈ
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СКП-31 (ц2, 4лота)-лот4-у1/16 - Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-31 (ц2,4 лота)-лот4- у1/16 - Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП- 15/16 - Услуга текућег и превентивног одржавања информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења email сервера и контроле...
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за ЈН СЗП-15/16 - Услуге текућег и превентивног одржавања информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења e-mail сервера и контроле...
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-14/16 - Одржавање и набавка резервних дијелова за текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача, скенера и фотокопир апарата током 2017. и 2018.год
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-01(2 лота)/16 - Jавна градска хигијена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-08/16 - Адаптација ватрогасног дома Бијељина – Јања и уређење просторија за боравак запослених у ТВЈ
 
0.17 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-22(3 лота)/16 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-07(3 лота)/16 - Набавка штампаних образаца, канцеларијског материјала и тонера
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-09(3 лота)/16 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-04-п1/16 - Превоз дјеце са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу 'Чика Јова Змај"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-10/16 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ДД-н-01/16 - Рјешавање проблема Рома у области стамбеног збрињавања у Граду Бијељина – 7 стамбених објеката
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-04/16 - Техничка организација избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортиста Бијељина у 2016.години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-03-у1/16 - Утврђивање вишка и мањка радова и уговарање непр. радова на дог. и рек. депоа Музеја Семберија и изградња спомен собе погинулим борцима РС
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-02/16 - Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука по жалби о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-06/16 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката градске управе града Бијељина и јавне кухиње током 2017.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-05/16 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2017.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-06/16 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина и јавне кухиње током 2017.године
 
0.17 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-04-у1/16 - Утврђивање вишка радова и уговарање непредвиђених радова на санирању стамбених породичних објеката корисницима борачко – инвалидске заштите
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-08/16 - Набавка робе за потребе чајне кухиње Градске управе Бијељина током 2017. и 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-02/16 - Асфалтирање – пресвлачење пута за избјегла и расељена лица у МЗ Хасе, град Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-01/16 - Набавка водоматеријала у склопу реализације пројекта водоснабдијевања насељеног мјеста Модран
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за КГН-07/16 - Техничка подршка функционисању одсјека за ЛЕР и ЕИ
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ДД-н-04/16 - Превоз дјеце са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу 'Чика Јова Зма
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача у постпуку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б КГН-22-п1/16 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације енергетских дана Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-04/16 - Уклањање постојећег и изградња новог моста на некатегорисаном путу у МЗ Средња Чађавица - пут ка гробљу
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-03/16 - “Ужина са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-02/16 - Дидактичка средства и материјал за васпитно – образовни рад са дјецом у Дјечјем вртићу „Чика Јова Змај“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-01/16-Набавка водоматеријала у склопу реализације пројекта водоснабдијевања насељеног мјеста Модран
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-и-03/16-Сасјецање растиња на старом каналу Дашница који почиње у Црњелову Горњем , а завршава у каналу Нова Дашница у укупној дужини од 2.000 метара
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-36/16 - Aсфалтирање улице Браће Лазић у МЗ Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-22/16 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације енергетских дана Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 2-у1/16-Уг. вишка потребних услуга приликом реал. уг. који се односи на одржавање–пошљунчавање нек. путева–ЈИ дио 1 града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-05-у2/16-Утврђивање мањка и вишка и уговарање непредвиђених радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци-VI Фаза
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-03(2 лота)-лот 2-у1/15-Уг. вишка потребних радова приликом реал. уг. на санацији ударних асф. рупа на лок. и нек. путевима на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-13(5 лотова)-лот 4-у1/16-Уг, вишка пот. услуга приликом реал. уг. који се односи на одр.–пошљ. нек. путева–југоисточни дио 2 града Бијељина–Лот 4
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-15(2 лота)-лот 1-у1/16-Угов. вишка потребних услуга приликом реал. уг. на ред. одржавању лок. и нек. путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 5-у1/16-Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 1-у1/16-Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача у постпуку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-19-п2/16 - Израда акта о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-07/16 - Техничка подршка функционисању одсјека за ЛЕР и ЕИ
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-19(2 лота)/16 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2016/2017
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН БиЗ-05/16 - Санација и адаптација на стамбеним објектима борачке категорије становништва (који су у власништву Града Бијељина)
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СЗП-19-п1/16 - Израда аката о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП 34/16 - Изградња фекалне канализације у насељу 5 језера
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП 07/16 - Садња дрворедних садница
 
0.08 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СЗП-Н-01/16 - Набавка службене одјеће за комуналну полицију Градске управе Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СЗП-19/16-Анекс II дио Б - Израда аката о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-24/16 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача СКП-31(ц2, 4 Лота)/16 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СКП-27-ц1/16 - Изградња и асфалтирање путева, улица , пјешачко–бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за БиЗ-04/16 - Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-12 (2 лота)/16 - Осигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-11/16 - Изградња темеља и темељне плоче у Дому културе у Којчиновцу
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-10/16 - Извођење радова на доградњи и адаптацији дјечије играонице у Новом насељу у Јањи
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-01-П1/16 - Набавка опреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2016“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ДД-09/16 - "Извођење завршних радова на кући Симић Славише и Драгане са седморо дјеце, Велика Обарска"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за КГН-14-п1/16 - "Истраживање јавног мњења о имиџу Града Бијељина, ставовима грађана о развојним пројектима и правцима развоја Града..."
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за БиЗ-04/16 - "Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите"
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН ПП-н-01/16 - Вршење сузбијања ларви комараца на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-30-ц1-у1/15 - Израда главног пројекта новог моста бр.1 преко ријеке Јање на стационажи СТ.0+895.15
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН ПП-н-02(2 лота)/16 - “Mедијска промоција под називом 'Произведено у Семберији“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-31(ц1,2 лота)/16 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН ДД-01/16 - Набавка опреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2016“
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СЗП-11/16 - Текуће одржавање канцеларија и објеката Градске управе Града Бијељина на територији Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-06/16 - Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа и обућа
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-25/16 - „Куповина локалних новина за Град Бијељина и мјесне заједнице уз припадајућу поштарину
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ПП-03/16 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2016. години
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-12(2 лота)/16 - Објављивање репортажа о активностима органа Градске управе
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН КГН-24/16 - Поправка објеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-28/16 - Изградња саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СЗП-04/16 - Набавка рачунарске опреме
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-13(3 лота)/16 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-12/16 - Одржавање канала Дашница (чишћење крупног отпада)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-03-п1/16 - Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина (кошење и чишћење дна канала)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-19/16 - Израда акта о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СЗП-02(3 лота)-лот 2-п1/16 - Набавка хљеба за потребе јавне кухиње градске управе Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука по жалби о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-06/16 - Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа, обућа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ТВЈ-09/19 - Теренско-теретно возило са дуплом кабином и теретним простором са потребном опремом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СГ-01/16 - Телевизијско снимање сједница Скупштине града Бијељина и емитовање репортажа са сједница Скупштине града за 2016. годину (електронски медији)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за КГН-11(2 лота)/16 - Медијско праћење
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-03/16 - Доградња и реконструкција депоа музеја Семберија и изградња спомен соба погинулим борцима Републике Српске
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СЗП-04/16 - Набавка рачунарске опреме
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-02/16 - Набавка теренско-путничког возила са потребном опремом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-20/16 - Испитивање и сервисирање апарата за заштиту органа за дисање
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-07/16 - Одржавање ватрогасних возила и надоградња на истим
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-06/16 - Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа, обућа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ПП-01-п1/15 - Вршење систематске дератизације на подручју Града Бијељина у 2016.години
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-16(2 лота)/16 - Израда и одржвање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-09-п1/16 - Набавка и израда промотивних материјала за пројекте и активности Одсјека за ЛЕР и ЕИ
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-13(5 лотова)/16 - Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-21/16 - Услуге систематског прегледа ватрогасаца
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-05/16 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци – VI ФАЗА
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-14/16 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-20-ц1/16 - Ревизија пројектно–техн. документације - гл. пројекта фекалне и кишне канализације, реконструкција саобраћајница и јавне расвјете у Бијељ...
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-18(4 лота)/16 - Кошење-уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ПП-02/16 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-33/16 - Реконструкција јавне расвјете у Улици Његошевој и на локацији Криви мост
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-н-01/16 - Израдња темеља за породични стамбени објекат у Црњелову
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о о услугама из Анекса II дио Б-2 СЗП-17/16 Анекс II дио Б - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта током 2016. године...
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о о услугама из Анекса II дио Б-1 - СЗП-17/16 Анекс II дио Б - Пружање услуга ручка /вечере и преноћишта током 2016.године из Фонда...
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-23/16 - Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о о услугама из Анекса II дио Б СЗП-17/16 Анекс II дио Б - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта током 2016. године.
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-03/16 - Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина (кошење и чишћење дна канала)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-25/16 - Набавка и уградња семафорског уређаја на подручју града Бијељина Улица незнаних јунака - ОШ "Кнез Иво од Семберије"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-02(3 лота)/16 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-20-ц2/16 - Израда идејног рјешења водоснадбијевања јужног подручја Семберије
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-26/16 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-03/16 - Набавка канцеларијског намјештаја
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-05/16 - Кошење и грабање Градског парка
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-29/16 - Изградња – асфалтирање приступне саобраћајнице у Улици Илије Гарашанина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-04/16 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама, око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја
 
0.07 MB
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-15(2 лота)/16 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB