Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништваНа основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
  
НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва
  
 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године и 02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, у тачки 3. послије става 5. додаје се став 6. који гласи: 
''Налаже се Одсјеку за цивилну заштиту Градске управе Града Бијељина да за потребе Дома здравља и МУП-а (за локацију Дом ученика у Бијељини) обезбједи 100 заштитних одијела и 500 заштитних маски.''
 
2. У тачки 3. послије става 6. додаје се став 7. који гласи:''Налаже се Одјељењу за привреду и Одсјеку за послове мјесних заједница Градске управе Града Бијељина да искоординишу активности са директором ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина у вези са поступком набавке визира за потребе ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина.''
 
3. У тачки 3. послије става 7. додаје се став 8. који гласи:''Налаже се Служби заједничких послова Градске управе Града Бијељина да обезбједи дезинфекциона средства за возила Градске управе Града Бијељина и Комуналне полиције.''
 
4. У тачки 4. послије става 2. додаје се став 3. који гласи:''Задужују се: МУП РС, ПУ у Бијељини да обезбјеђује Дом ученика у Бијељини, да је Дом здравља - Хигијенско-епидемиолошка служба надлежан и одговоран за вођење карантина у простору Дома ученика у Бијељини и да даје потребна упутства у вези са тим, да Градска управа Града Бијељина обезбједи храну и материјалне трошкове за несметан рад Дома ученика у новонасталим условима, те да Дом ученика пружи неопходну логистику (спремање хране, чишћење, дезинфекцију, прање веша и др.).''
 
5. У тачки 4. послије става 3. додаје се став 4. који гласи:''Налаже се Градској управи Града Бијељина да упути захтјев Организацији Црвеног крста у Бијељини, да се из донаторских средстава, прикупљених од стране привредника, за потребе ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина обезбједе новчана средства у износу од 49.140,00 КМ (са ПДВ-ом) за набавку медицинске опреме – 5 монитора Draeger VISTA 120 (према приложеној спецификацији од стране ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина). ''
 
6. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“. 
 
Број: 02-014-1-688/20                                            
Датум, 26. март 2020. године


Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Мићо Мићић