Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одржана седма редовна сједница Скупштине Града Бијељина
Скупштина Града Бијељина усвојила је на седмој редовној сједници актуелног сазива већину приједлога који су се нашли у коначној верзији Дневног реда.
 
-  Разматрано је двадесет тачака Дневног реда. Усвојен је нацрт ребаланса буџета Града Бијељина, који предвиђа повећање средстава са око 51,5 милиона на 57,9 милиона конвертибилних марака, и упућен је на јавну расправу. Скупштинска већина није усвојила извјештај о извршењу буџета за првих 6 мјесеци текуће године, уз критику да буџет није извршен у довољном проценту. Такође, усвојени су и Програм рада зимске службе, Програм утрошка средстава прикупљених на рачуну посебних намјена по основу боравишне таксе, Локални план акције у области инвалидности, Извјештаји о раду за 2020. са програмима рада за 2021. годину АД „Водовод и канализација“ и ЈУ Центар за социјални рад, Приједлог закључка о додјели градских признања, као и друге одлуке и извјештаји  - истакао је предсједник Скупштине Града Бијељина Александар Ђурђевић.
 
Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић сматра да критике нацрта ребаланса и извјештаја о извршењу буџета од стране скупштинске већине нису аргументоване нити утемељене.
 
- Основни разлог због кога сам предложио овај нацрт ребаланса буџета је измирење дуга од 1,7 милиона конвертибилних марака, који је настао у 2020. години због веће потрошње него што је то било предвиђено буџетом. Такође, разлог је и укључивање неискориштених кредитних средстава у буџет, у износу од 3,5 милиона конвертибилних марака, која ће бити искориштена за прелазак система јавне расвјете на „лед“ технологију, пројектовање нове спортске дворане и завршетак радова на новој аутобуској станици и соколском дому. Нацртом ребаланса у буџет је укључена и банкарска гаранција у вриједности од један милион конвертибилних марака, која ће бити искориштена за експропријацију земљишта за изградњу дринског насипа. Усвојене су и одлуке о додјели бесповратних средстава привредницима погођеним последицама пандемије вируса Корона и о откупу земљишта за проширење гробља у Батковићу - нагласио је градоначелник Петровић.