Званична интернет презентација
Град Бијељина

Потписани уговори значајни за урбани развој Бијељине
Градска управа Града Бијељина потисала је неколико уговора са ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“, који се односе на израду пројектне и просторно-планске документације, а који имају огроман значај за урбани развој Града Бијељине.
 
Потписан је Уговор о изради техничке документације - Главног пројекта за изградњу канализационе и саобраћајне мреже у обухвату улица: Рачанска, Београдска и Димитрија Туцовића, са припадајућим улицама. Израдом овом пројекта стврају се услови за наставак изградње канализационе мреже (фекалне и кишне) у урбаном подручју Града Бијељина. Поред изградње канализационе мреже, значај пројекта огледа се и у томе што ће доћи до потпуне реконстукције свих улица које се налазе у обухвату пројекта. Тиме ће се значајно унаприједити квалитет живота и урбани стандард овог дијела Града. Вриједност Уговора је 199.993,95 КМ, а рок за израду пројекта је осам мјесеци.
 
Потписана су и четири уговора у области израде просторно-планске документације:
 
- Регулациони плани „Гвоздевићи“ (површине 155,29 ха), који обухвата простор између Улице Српске Војске на истоку, Улице 27. марта на сјеверозападу, Канала „Дашница“ на западу, Улице Војводе Бојовића на југу;
- Регулациони план „Дашница 1“ (површине 27,90 ха), који обухвата простор између Канала „Дашница“ на југу и истоку и улица Сремска, Цара Уроша и Незнаних јунака на западу и југозападу;
- Регулациони план „Филип Вишњић“ (површине 34,02 ха), који обухвата простор између улице 27. марта и Канала „Дашница“, те између улице Незнаних јунака и раскрснице „Диздаревић“ до раскрснице са Пантелинском улицом (раскрсница код „Бобара“);
- Регулациони план „Галац“ (површине 177,54 ха), који обухвата крајњи југоисточни дио урбаног подручја унутар којег су извориште „Грмић“ и Градски стадион.
 
Израдом ових регулационих планова биће обухваћено укупно 394,75 ха урбаног подручја, које ће тиме било покривено новим спроведбеним документима, урађеним у складу са важећим Урбанистичким планом Града Бијељина, а што би у многоме олакшало будући развој овог дијела Града. Укупна вриједност ових Уговора је 247.681,39 КМ.
 
Поред тога, у току је и потписивање Уговора за израду Урбанистичког пројкета „Пословни, комерцијално-административни центар“, у оквиру Регулационог плана „Центар града“. Ради се о локацији на углу улица Николе Тесле и Вука Караџића, односно раскрсници поред Основног суда. Ова локација је у градском језгру, а у оквиру исте већ дуги низ година егзистирају стари објекти у улици Николе Тесле које трпе честе санације и реконструкције, те привремени монтажни киосци орјентаси на улицу Вука Караџића. Урбанистички пројекат ће дати потпуно нови изглед овој атрактивној локацији, са акцентом на пословање.
 
Претходно наведено јасно говори да су већ у фази реализације, тј. пројектовања и планирања, веома значајне локације у средишњем дијелу Бијељине, а којима ће се створити неопходни услови за изградњу објеката, инфраструктуре и уређења простора на одговарајућем нивоу и према потребама града.
 
Укупна вриједност наведених пројеката и планова износи близу 450.000,00 КМ.