Званична интернет презентација
Град Бијељина

САСТАНЦИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА САВЈЕТИМА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У протекла два дана у Градској управи су одржани састанци са представницима Савјета мјесних заједница.

Ово је била прилика да се детаљно размотре проблеми које, појединачно, има свака мјесна заједница и да се укаже на могућности за њихово рјешавање од стране Градске управе.

Градоначелник Љубиша Петровић је истакао да постоје нагомилани инфраструктурни проблеми и да је веома значајно то што је на састанцима утврђен редослијед приоритета.

- Захтјева за рјешавање проблема има много - неки се могу ријешити, неки ће бити разматрани, ући ће се у процедуру за проналазак рјешења, а све у складу са ограниченим финансијским средствима Градске управе - додао је Петровић.

Нaјвише проблема се односи на инфраструктуру. Представници мјесних заједница указивали на проблеме који се односе на путеве, водоводну мрежу, јавну расвјету. Проблеми се тичу како одржавања, тако и изградње. Многе мјесне заједнице имају проблеме који се тичу објеката јавне намјене, као што су домови културе. Изражен проблем представљају и парцеле за гробља - закључено је на одржаним састанцима.