Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив за достављање пројектних приједлога – Волонтери ЕУ за техничку помоћ организацијама које шаљу помоћ – Изградња капацитета за хуманитарну помоћ организација домаћина 2019. Крајњи рок за пријаву је 04.07.2019. године у 12 часова (вријеме у Бриселу).

 Циљ Позива је да допринесе јачању капацитета Уније за пружање хуманитарне помоћи на основу потреба и јачања капацитета и отпорности рањивих или заједница у трећим земљама које су погођене катастрофом, посебно са акцентом приправности на катастрофе, смањењем ризика од катастрофа и јачањем повезивања помоћи, обнове и развоја.

 У складу са наведеним, активности у оквиру овог позива на подношење пројектних приједлога усмјерене су на јачање:
·         капацитета организација прималаца за хуманитарну помоћ како би се побољшала локална приправност и одговор на хуманитарне кризе те како би се осигурао ефикасан и одржив учинак рада који обављају волонтери за хуманитарну помоћ ЕУ на терену;
·         капацитета организација пошиљалаца за учествовање у иницијативи Волонтери за хуманитарну помоћ ЕУ као и за осигуравање усклађености са стандардима и поступцима иницијативе.

 Предметни позив за достављање пројектних приједлога отворен је за:
·         организације пошиљаоца: невладине непрофитне организације основане у складу са законима државе чланице са сједиштем унутар Уније,  јавне институције надлежне за предметну област, Међународна федерација националних друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца.
·         организације прималаца: невладине и непрофитне организације које дјелују или су успостављене у трећој земљи у складу са законима на снази у тој земљи, јавне институције надлежне за предметну област, међународне агенције и организације.

Буџет Позива за достављање пројектних приједлога износи око 4.600.000 евра. Максимални износ бесповратних средстава је 700.000 евра, док је минимални износ 100.000 евра. Захтјеви за донације испод 100.000 евра неће се разматрати за финансирање. Пројекат може да траје између 12 и 24 мјесеца.
 
На линку се налази Позив за достављање пројектних приједлога и Водич за апликанте, а детаљне информације о предметном позиву доступне су на сљедећој интернет страници: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-technical-assistance-for-sending-organisations-capacity-building-for-humanitarian-aid-hosting-organisations-2019_en

Молимо апликанте из Републике Српске да обавијесте Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу([email protected]) о подношењу приједлога у оквиру иницијативе Волонтери ЕУ за помоћ.