Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив за достављање пројектних приједлога у оквиру ЕУ Програма Креативна Европа – Шема мобилности умјетника и/или културних професионалаца


 

​Обавјештавамо вас да је отворен позив за достављање пројектних приједлога у оквиру ЕУ Програма Креативна Европа – „Шема мобилности умјетника и/или културних професионалаца".
Крајњи рок за достављање пројектних приједлога је 27.09.2019. године до 17.00 часова (Централноевропско вријеме).
 
Два општа циља овог позива су:
 ·         Тестирати одржив и ефикасан програм мобилности за умјетнике и професионалце у култури које би дјеловале у комплементарности већ постојећих шема мобилности на локалном, регионалном и/или националном нивоу;
 ·         Да формулише препоруке за политику Европској комисији, Европском парламенту и државама чланицама у циљу пуне имплементације таквих програм у следећој генерацији ЕУ програма.
 
Приједлози треба да допринесу горе наведеним општим циљевима кроз 3 специфична циља и то:
·         Специфични циљ 1 - Комуникација и ширење финансирања могућности за мобилност умјетника и/или професионалаца у култури;
·         Специфични циљ 2 - Имплементација могућности финансирања за мобилност умјетника и/или културних професионалаца;
·         Специфични циљ 3 - Анализа и препоруке о финансирању могућности за мобилност умјетника и/или професионалаца у култури.
 
Укупан буџет намијењен суфинансирању пројеката у оквиру овог позива је 1 500 000 евра а максимални износ појединачног гранта је 750 000 евра.
 
У прилогу достављамо Смјернице за достављање пројектних приједлога у оквиру Годишњег плана рада Програма за 2019. годину, а детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој интернет страници: 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/mobility-scheme-artists-cultural-professionals_en