Званична интернет презентација
Град Бијељина

Седми позив за достављање приједлога грант апликација за инвестиционе пројекте у оквиру програма Инвестиционог оквира за Западни Балкан
Европска комисија отворила је Седми позив за достављање приједлога грант апликација за инвестиционе пројекте у оквиру програма Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF). 
Предметни позив отворен је за све "WBIF" секторе: одрживи транспорт, чиста енергија, животна средина и клима, дигитална будућност, конкурентност приватног сектора и развој људског капитала.
 
Услови пријаве на Седми позив су сљедећи:
  • пројекти морају да буду у складу са Економским и инвестиционим планом за Западни Балкан (критеријуми прихватљивости за сваки сектор налазе се у прилогу мејла),
  • у сектору за који се конкурише мора да буде усвојена Јединствена листа приоритетних пројеката и цјелодржавна стратегија,
  • пројекти морају да буду високог степена зрелости и приоритетни за спровођење,
  • грант апликација мора да има подршку једне од међународних финансијских институција (EBRD, EIB, CEB, KfW, AFD),
  • грант апликација мора да буде повезана са инвестицијом и праћена кредитним аранжманом.
 
Такође, нацрти грант апликација које се кандидују из Републике Српске морају да:
  • имају сагласност надлежног ресорног министарства по питању усклађености приједлога са важећим стратегијама и законима у сектору унутар којег се кандидује нацрт грант апликације,
  • имају сагласност Министарства финансија Републике Српске по питању могућности задуживања везаног за појединачни пројекат,
  • буду кандидовани посредством ресорног министарства и републичког координатора.
 
Уколико дати услови нису испуњени, грант апликација неће бити упућена у даљу процедуру.
 
Молимо ресорна министарства да са институцијама и пријављенима из своје ресорне надлежности спроведу консултације у вези са кандидовањем нацрта грант апликација.
 
Основне информације о пројектима потребно је доставити Министарству за европске интеграције и међунродну сарадњу најкасније до 25. марта 2022. године до 12:00 часова на адресу [email protected].
Нацрте грант апликација такође је потребно доставити Министарству на адресу [email protected], најкасније до 7. јуна 2022. године до 12:00 часова.  
 
Пријаве се кандидују Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу посредством ресорног министарства.
  
У прилогу се налазе Образац грант апликације, Смјернице за израду грант апликација, Инструкција за спровођење процеса израде и кандидовања грант апликација у Републици Српској, Критеријуми прихватљивости и захтјеве Европске комисије за израду грант апликација и Стопе суфинансирања по секторима.