Званична интернет презентација
Град Бијељина

Локална фондација Бијељина - Конкурс за подршку локалним пројектима
Локална фондација Бијељина - у оснивању, отворила је конкурс на којем је формалним и неформалним групама доступно 6.000 евра за спровођење креативних идеја и иницијатива у нашој заједници. Први по реду конкурс Локалне фондације Бијељина у 2022. години отворен је до 1. августа.

Након успјешно прикупљених првих 3.000 евра донација од појединаца и компанија у нашем граду, а које је Траг фондација дуплирала, Локална фондација Бијељина жели да овим конкурсом пружи подршку комшијама који су спремни да покрену позитивне промјене у својој улици, насељу, селу и граду. Овим јавним позивом биће подржане иницијативе које доприносе развоју Бијељине и њених села и повећању квалитета живота у заједници, као што су иницијативе из области улагања у образовање, подршке култури и умјетности, унапређења јавних простора и развоја спорта, али и свих других сфера битних за све нас.

Идеја Локалне фондација Бијељина је да повеже људе различитих интересовања и професија, омогући простор за активно удруживање и обезбједи подршку за рјешавање проблема у локалној заједници које појединци не могу сами да ријеше. Циљ је спајање људи који имају идеје са друштвено одговорним компанијама и људима који имају средства, вријеме и знање да те идеје спроведу у дјело.

Ко може да се пријави?

Подршка је намијењена удружењима грађана и неформалним групама* које:

- Покрећу и активно укључују појединце у своје активности

- Заступају опште интересе своје заједнице

- Дјелују на територији који покрива Град Бијељина - укључујући сва насеља и села на тој територији

- Не постоје дуже од 10 година

*под неформалним групама подразумијевамо групе од најмање троје људи, које су окупљене око рјешавања проблема у локалној заједници и нису формално регистроване.

Шта подржавамо?

Вјерујемо да удружени појединци најбоље препознају потребе својих заједница, и то у најмањим локалним јединицама, насељима, квартовима, улицама и двориштима. Конкурс Локалне фондације Бијељина отвара простор за разноврсне пројекте који доприносе развоју нашег окружења.  

Кључне области које препознате кроз овај позив су: образовање, култура, јавни простори, спорт и умјетност. Отворена је могућност подршке и за пројекте из других области значајних за нашу заједницу. Препознајте шта је потребно да се промијени, окупите људе који дијеле ваше вриједности и предложите  рјешења.

Да ли постоје ограничења у Конкурсу?

Средства са овог Конкурса не могу бити употријебљена за подршку појединцима, јавним институцијама и предузећима, нити исти могу учествовати у конкурсу. Осим тога, не могу се користити за активности политичких партија, активности које промовишу и заговарају дискриминацију по било ком основу, заговарање одређене религије, хуманитарну помоћ или куповину добара ради њихове дистрибуције.

Колики је износ донације?

Износ средстава који се додељује креће се од минималних 250 евра до максималних 1.000 евра по пројекту, у КМ противвриједности.

Трајање пројеката?

Крајњи рок за финалну реализацију пројеката на овом конкурсу је 31. јануар 2023. године.

Како се пријавити на Конкурс?

Представите Вашу идеју попуњавањем Формулара који се налази испод овог реда и пошаљите на адресу [email protected] најкасније до 01. августа 2021. у 23:59.

Више информација на:
https://fondacijabijeljina.com/blog/nas-blog-i-vijesti-1/otvoren-je-prvi-konkurs-7