Званична интернет презентација
Град Бијељина

УДВОСТРУЧЕН БРОЈ НАУЧНИХ РАДОВА КОЈЕ ЋЕ ГРАД ФИНАНСИРАТИГрадска управа града Бијељина расписала је конкурс за финансирање научно-истраживачких радова у академској 2022/2023. години, који својом структуром и научним дометом могу допринијети развоју и који су од значаја за град Бијељину.
 
Право учешћа на Конкурсу имају кандидати којима су научно-наставна вијећа факултета или универзитета у БиХ или иностранству одобрила наслов одбране магистарског рада, његовог еквивалента или докторске тезе у овој академској години. Услов за избор завршног научно-истраживачког рада је да он својом структуром и научним дометом може допринијети развоју града Бијељина, да је одбрану рада одобрило научно-наставно вијеће универзитета или факултета у БиХ или иностранству, да кандидат по истом основу не користи, односно није користио, средства Министарства науке и технологије Републике Српске, другог државног органа или установе у БиХ или и иностранству и да је кандидат на основним студијама постигао најмању просјечну оцјену 8,00.
 
Такође, конкурсом је предвиђено да кандидати чији ће магистарски радови и докторске тезе бити финансирани у тренутку конкурисања не могу бити старији од 34 године, односно, 38 година. Предност приликом одобравања финансирања завршних научно-истраживачких радова имаће кандидати који су запослени на факултету, научно-истраживачком институту у саставу универзитета и кандидати запослени у институту од посебног интереса који није у саставу универзитета, а који учествују у наставном и научно-истраживачком раду у матичној установи.
 
Ове године први пут ће бити финансирана израда четири докторске тезе и осам магистарских радова или њихових еквивалената, умјесто досадашње двије тезе, односно, четири магистарска рада.
 
Конкурс је отворен до понедјељка, 3. јула 2023. године.

Текст конкурса је на линку.