Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив за подношење захтјева за пројекте мале вриједности у локалним заједницама 2020. године који је објавила Амбасада Републике Чешке у БиХКрајњи рок за пријаву пројектних приједлога је 18.10.2019. године до 12.00 часова.

Мали локални пројекти су саставни дио развојне сарадње Републике Чешке у БиХ и спроводе се програмом грантова којима управља Амбасада Републике Чешке у БиХ.
Услови за подношење захтјева за мале пројекте за 2020. годину су сљедећи:

- Подносилац захтјева мора да буде регистрован правни субјект у БиХ те да буде непрофитан (нпр. невладине организације, удружење грађана, академске установе које раде на локалним пројектима; организације и агенције које своје активности усмјеравају на локални развој). Подносиоци захтјева не могу бити органи државне управе, политичке странке или покрети;
-Подносилац захтјева може да преда само један пројектни приједлог;
-Пројекти треба да буду усмјерени на економски раст са нагласком на обновљиве изворе енергије и сектор одрживог коришћења природних ресурса;
-Критеријум за оцјењивање је софистицираност и амбициозност пројекта који би укључивао елемент повећања запослености, социјалне укључености и/или образовни елемент;
-Финансијско учешће подносиоца пројекта је минимално 30% од укупне вриједности пројекта (финансиране активности треба да буду јасно наведене у формулару у „пољу 6. – Пројектне активности, тако да је јасно који ће дио пројекта корисник покривати својим учешћем);
-Имплементација пројектних активности је од марта до 31. октобра 2020. године;
-Захтјев мора да буде достављен у папирној и електронској форми и мора да садржи: Идентификациони формулар испуњен на енглеском или чешком језику, попуњен електронски, овјерен и потписан од стране овлаштене особе. Уколико подносилац захтјева није јавна институција, потребно је уз идентификациони формулар доставити копију потврде о правној регистрацији подносиоца захтјева (правног субјекта) и документ који потврђују да је субјект, који је потписао формулар овлаштен да заступа, представља и да може да потпише уговоре у име подносиоца захтјева (правне особе).

Висина гранта је између 19 000 и 38 000 КМ, а износ треба да буде заокружен. Грантови се исплаћују у КМ. Укупни износ личних и путних трошкова, евентуално осигурање и слично не смије прелазити 25% укупних трошкова.
 
Папирна верзија мора да буде ДОСТАВЉЕНА на адресу: Развојна сарадња, Амбасада Републике Чешке, Фрањевачка 13, 71 000 Сарајево те у електронској верзији (потписано и скенирано) на имејл: [email protected].
 
У прилогу достављамо идентификациони формулар, а детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој интернет страници: 
https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/mali_lokalni_projekti/x2019_09_26_vyzva_k_predkladani_navrhu_na_male_lokalni_projekty_2020.html.

Молимо апликанте из Републике Српске да на имејл [email protected] потврде пријаву пројекта у оквиру овог позива.
 
 
Идентификациони образац 48.5KB