Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања за мале инвестиционе пројекте у 2019. годиниНа основу члана 17. став 2. Закона о подстицајима у привреди Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/19), члана 13. Уредбе о поступку додјеле подстицаја за директна улагања („Службени гласник Републике Српске“, број 86/19), а у вези са Одлуком о давању сагласности на план коришћења средстава број 04/1-012-2- 2715/19 од 17.10.2019. године („Службени гласник Републике Српске“, број 90/19), министар привреде и предузетништва расписује: 
 
Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања за мале инвестиционе пројекте у 2019. години 
 
Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у мале инвестиционе пројекте, планираних у Буџету Републике Српске за 2019. годину на позицији 415200 -Текући грант – Подршка развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија. Укупан износ средстава по јавном позиву износи 1.400.000 КМ. Додјела подстицаја за директна улагања (у даљем тексту: подстицаји) извршиће се у складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске (у даљем тексту: Закон), Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања (у даљем тексту: Уредба) и Одлуком о давању сагласности на план коришћења средстава број 04/1-012- 2-2715/19 од 17.10.2019. године, а по динамици дозначавања средстава министарству.