Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништваНа основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
 
НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва
 
 
 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од 26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године, 02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од 30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, 02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од 02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године и 02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године у тачки 3. послије става 21. додаје се став 22. који гласи:
 
''Налаже се а.д. ''Комуналац'' Бијељина да одвози комунални отпад из Дома ученика у Бијељини, ЈУ ОШ  ''Вук Караџић'' у Бијељини и са локалитета Рача, а д.о.о. ''Еко деп'' Бијељина да одлаже прикупљени и довежени комунални отпад.''
 
 1. У тачки 3. послије става 22. додаје се став 23. који гласи:
 
''Налаже се свим Основним школама са подручја Града Бијељина да обезбједе додатно особље (10 извршилаца) и ставе на располагање директору ЈУ ОШ ''Вук Караџић'' Бијељина, у сврху чишћења карантинског простора.''
 
 1.  У тачки 9. додаје се став 2. који гласи:
 
''Ограничава се рад Кванташке пијаце у Бијељини у радном времену од 07:00 до 15:00 часова на начин да се налаже а.д. ''Град'' Бијељина:
 
 • да обезбједи обавезно ношење заштитних маски и рукавица за све запослене раднике а.д. ''Град'' Бијељина и за све продавце који врше продају производа на кванташкој пијаци,
 • да организују размак између продаваца од најмање 5 метара,
 • да ограничи број људи који купују на пијаци, те да обавезно контролишу број људи на пијаци и да спријече улазак великог броја људи у истом моменту,
 • да се постави додатан број канти за отпатке као и да се поставе средства за прање руку и довољне количине папира (убруса) на мјестима на којима се налазе чесме са водом,
 • да се обезбједи повећање броја чистача и чистачица за простор кванташке пијаце,
 • да се обезбједи повећање броја редара на кванташкој пијаци у току радног времена како би се омогућило спровођење мјере распоређивања продаваца робе и дистанцирање једних од других на безбједну удаљеност,
 • да се врши свакодневно чишћење и брисање дезинфекционим средствима свих радних површина у наплатној кућици на улазу у кванташку пијацу,
 • да се редовно врши дезинфекција платоа кванташке пијаце уз ангажовање возила, камиона фирме а.д. ''Комуналац'' Бијељина, и то  једном седмично, као и прање платоа водом од стране радника а.д. ''Град'' Бијељина  најмање два пута седмично,
 • да се редовно врши прање платоа кванташке пијаце у поподневним терминима кориштењем водених шмркова од стране радника АТЦ и то два пута седмично.''
   
 Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“. 


            Број: 02-014-1-749/20                                                                             Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                             
            Датум, 06. април 2020. године                                                                       Мићо Мићић