Official web site of
The City of Bijeljina

Информација о стању водостаја 25. новембра 2022. годинеВодостај ријеке Дрине у 07,00 часова на водомјерној станици Радаљ износио је +268цм, односно  у опадању је за 33цм у протекла 24 часа. Редовна одбрана од поплава ријеке Дрине на подручју Семберије према Главном оперативном плану одбране од поплава уводи се када водостај на водомјерној станици Радаљ достигне коту од +450 цм. Проток ријеке Дрине на ХЕ Зворник  у 07,00 часова износиo je 861м3/ у секунди.

Водостај ријеке Саве у 07,00 часова на водомјерној станици Јамена износио је +782цм, односно у протекла 24 часа у благом порасту је за 16цм. Граница редовне одбране од поплава  је када водостај ријеке Саве на водомјерној станици Јамена достигне коту од +970цм.

Водостаји осталих мањих водотока Јање, Гњице, Лукавца и осталих су у знатном опадању.

Престанком падавина долази до и  постепене стабилизације водотока  на подручју Града Бијељина.

Наставља се са праћењем и обилазком подручја уз ријеку Саву и Дрину и по потреби предузимаће се и друге мјере из Плана заштите и спасавања од поплава.