Official web site of
The City of Bijeljina

СТАРЕ БЛОКАДЕ И У НОВОЈ ГОДИНИЈавна набавка Дезинсекције на подручју Града Бијељина, овога пута за 2023, 2024. и 2025. годину (запрашивање комараца), најновија је мета опструкција несавјесних учесника поступака јавних набавки.

Градска управа Града Бијељина је одмах по доношењу Измјене плана јавних набавки за 2022. годину израдила Налог за покретање ове јавне набавке и покренула је, да би читав процес био завршен благовремено, али је фирма „ЦОСМОСОЛ-ГРОУП“ Д.О.О. Сарајево уложила жалбу на тендерску документацију, без икакве намјере да та жалба буде уважена. Ово се може тврдити узимајући у обзир чињеницу да нису уплатили накнаду за покретање жалбеног поступка пред Канцеларијом за разматрање жалби, што је ту жалбу учинило неуредном и, као таква, аутоматски је одбачена, односно, није ни узимана у обзир. Канцеларија за разматрање жалби затражила је од овог жалиоца да допуни жалбу прописаном накнадом у прописаном року, али ова фирма није испунила тај захтјев.
Дакле, жалба је уложена без намјере да буде усвојена, што може значити једино да је њена сврха заправо била само да поступак јавне набавке одложи, односно, блокира што више.
Градска управа Града Бијељина понавља да жалбе саме по себи нису проблем када су искрене и утемељене у закону, али овакви неискрени поступци, иза којих вјероватно стоје ситни политички интереси, не саботирају само послове јавних набавки, већ и све наше грађане који трпе штету, јер се одлажу или онемогућавају радови или услуге из јавних набавки. 
Ометање ове конкретне јавне набавке никако не може бити схваћен као безазлен, јер се онемогућава правовремени ларвицидни третман комараца, односно уништавање њихових ларви, а у топлим данима долази до убрзаног развоја ларви комараца, који могу нашим суграђанима да пренесу разне болести, од којих неке могу имати чак и фаталан исход по живот жртве.
Градска управа саопштава да ће истрајати у начелима транспарентног и законитог провођења свих процедура, а један од видова поспјешивања транспарентности нашег рада јесте и упознавање грађана са свим опструкцијама на које наилазимо свакодневно и чије посљедице се одражавају на животе свих грађана.
Детаљи о блокади отварања дјечијег вртића „Ђурђевак“ у Улици Јована Дучића код Саборне цркве, изазваној улагањем жалбе, биће објављени у наредном саопштењу.