Документи

Стручна служба Скупштине Града

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300  Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 111
Факс: +387 (0)55 209 755

Секретар Скупштине Града: Миодраг Бешлић

Адреса електронске поште: [email protected]

 

Стручна служба Скупштине Града обавља стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Скупштине Града и скупштинских радних тијела, пружа стручну помоћ одборницима у вршењу одборничких права и дужности, врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова одборника, одборничке и посланичке канцеларије, организационе и друге послове за одржавање сједница Скупштине Града и скупштинских радних тијела и врши друге послове у складу са Статутом Града и Пословником Скупштине Града.