Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Конкурс за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској у 2017. години

slika

Министарство породице, омладине и спорта ће суфинансирати активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској.

1. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА
Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 150.000,00 КМ врши се за суфинансирање спортских активности у износу од 1.000,00 КМ до 20.000,00 КМ, а које се односе на:
а) организацију традиционалних спортских манифестација или турнира међународног и републичког значаја (у циљу развоја и промоције спорта Републике Српске),
б) учешће на међународним такмичењима - регионална лига, европске и свјетске лиге/првенства/купови (у циљу развоја и афирмације спорта Републике Српске).

2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу имају спортске организације са сједиштем у Републици Српској које испуњавају услове из тачке 1. конкурса, односно да су:
- уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који води Министарство породице, омладине и спорта до дана објављивања конкурса,
- доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава, уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2015/16. години, по било којем основу.
Овај конкурс остаје отворен 21 дан од дана објављивања, а министар задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских ограничења.

Пријаву са потребном документацијом доставити поштом на адресу Министарства  породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА СЈЕДИШТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ''.

Више информација на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx#collapsible4