Документи

Вијести

Јавни оглас за помоћ и финансирање рада удружења чија је основна дјелатност пружање помоћи расељеним лицима, повратницима и избјеглицама

slika

Јавни оглас  за помоћ и финансирање рада удружења чија је основна дјелатност пружање помоћи   расељеним лицима, повратницима и избјеглицама

Право пријаве на Јавни оглас имају удружења која су регистрована према Закону о удружењима и фондацијама, а  чије су програмске активности усмјерене на унапређење живота избјеглица, расељених лица и повратника.  

Детаљи на линку:

 http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Documents/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%20-%20%D0%A3%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%95%D0%8A%D0%90%202018_463021998.pdf