Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije


Adresa: 
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 132

Adresa elektronske pošte: [email protected], [email protected]

Šef Odsjeka: Ankica Todorović


U Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije obavljaju se sledeći poslovi:
- obavljanje poslova jedinice za upravljanje razvojem grada Bijeljine, uključujući sve segmente održivog razvoja (ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine);
- organizovanje i sprovođenje procesa strateškog planiranja, putem uspostavljanja i osposobljavanja struktura za planiranje, uključujući mobilizaciju svih struktura u okviru Gradske uprave, kao i svih bitnih aktera;
- promovisanje dijaloga među lokalnim akterima, uspostavljanje partnerskih odnosa i održavanje redovne komunikacije i koordinacije između odjeljenja i službi u okviru Gradske uprave i bitnih aktera (privatnog sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih institucija, itd.);
- prikupljanje podataka od značaja za lokalni razvoj iz različitih izvora i njihovo objedinjavanje u centralnu bazu podataka, kao i njeno redovno ažuriranje;
- sprovođenje analize stanja, izrada i redovno ažuriranje profila zajednice;
- priprema/ažuriranje trogodišnjih planova implementacije Strategije razvoja;
- priprema operativnog plana Odsjeka za narednu godinu, uključujući projekte iz Strategije razvoja i redovne poslove;
- u saradnji sa Odjeljenjem za finansije, uključivanje strateških projekata i mjera iz plana implementacije u plan budžeta za sljedeću godinu;
- praćenje realizacije Strategije razvoja Grada i drugih strateških planova i programa posebno u dijelu koordinacije aktivnosti, prikupljanja, praćenja i analize podataka po svim segmentima razvoja, života i rada u Gradu;
- praćenje realizacije godišnjih planova implementacije i koordiniranje realizacije projektnih aktivnosti sa odjeljenjima i službama Gradske uprave, kao i sa Gradskim razvojnim timom/Partnerskom grupom/Koordinacionim tijelom za praćenje implemenacije Strategije razvoja i Stalnim privrednim savjetom;
- obavještavanje građana, udruženja i privrednih subjekata o realizaciji strateških ciljeva i strateških planova i projekata;
- predlaganje mjera za unapređenje procesa provođenja Strategije razvoja;
- integrisanje projektnih ideja Agrarnog fonda, Agencije za mala i srednja preduzeća, Turističke organizacije Grada, javnih preduzeća i ustanovai drugih institucija u svrhu ekonomskog i društvenog razvoja Grada i zaštite životne sredine;
- prezentovanje i promovisanje Grada i strateških projekata potencijalnim investitorima, partnerima i drugim zainteresovanim stranama;
- podnošenje inicijativa organima Grada za izradu i realizaciju projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog i društvenog razvoja, kao i projekata zaštite životne sredine;
- praćenje dostupnih izvora finansiranja, identifikacija projekata, stručna razrada projekata i priprema obrazaca za apliciranje ka domaćim i međunarodnim finansijerima;
- redovna komunikacija sa prestavnicima međunarodnih agencija, vladinih i nevladinih organizacija i drugih međunarodnih subjekata sa sjedištem u BiH i regionu u cilju promocije potencijala Grada i korišćenja dostupnih izvora finansiranja;
- priprema i kandidovanje projekata u sklopu predpristupnih fondova EU (IPA i drugi fondovi);
- uspostavljanje elektronske baze projekata, uključujući aplicirane projekte, projekte u implementaciji i realizovane projekte;
- pružanje stručne i tehničke podrške ostalim odjeljenjima i službama Gradske uprave u procesu pripreme, kandidovanja i praćenja realizacije projekata od značaja za privredni, društveni, kulturni razvoj Grada i zaštitu životne sredine;
- poslovi vezani za projekte evropskih integracija;
- analiza regulative EU u vezi sa funkcionisanjem lokalnih zajednica;
- prikupljanje podataka, izrada registra, izrada planova i procedura vezanih za energetsku efikasnost, aktivnosti na sprovođenju energetskih pregleda i povećanja energetske efikasnosti potrošnje energije, aktivnosti na uspostavi sistema praćenja potrošnje energije putem softverske platforme, sprovođenje projekata, odnosno konkretnih mjera povećanja energetske efikasnosti u zgradama i ostaloj infrastrukturi u vlasništvu Grada, te promovisanje energetske efikasnosti i podsticanje projekata energetske efikasnosti;
- priprema tehničkih i finansijskih izvještaja o toku realizacije projekata koje Odsjek sprovodi;
- prikupljanje kvartalnih izvještaja o statusu projekata od svih nadležnih odjeljenja i službi Gradske uprave;
- sprovođenje monitoringa (praćenja) projekata na kvartalnom nivou i pripremanje zbirnih izveštaja o monitoringu;
- izrada godišnjeg izvještaja o realizaciji Strategije razvoja Grada;
- pokretanje inicijative za reviziju strategije razvoja ili za pokretanje novog procesa strateškog planiranja interisanog razvoja;
- u saradnji sa Odjeljenjem za privredu i poljoprivredu, Agrarnim fondom i Agencijom za mala i srednja preduzeća organizuje bitne aktere iz privatnog sektora, predlaže mjere za unapređenje Grada Bijeljine kao povoljnog poslovnog okruženja i prati podršku malim i srednjim preduzećima, potencijalnim i prisutnim investitorima;
- stručna i tehnička podrška u radu i funkcionisanju Privrednog savjeta Grada Bijeljina;
- koordinacija, priprema i praćenje realizacije Plana kapitalnih investicija Grada Bijeljina, kao i njegovo godišnje ažuriranje u saradnji sa relevantnim organizacionim jedinicama Gradske uprave, institucijama, ustanovama i preduzećima;
- aktivno učešće u kreiranju, ažuriranju, prezentovanju i distribuciji promotivnih materijala vezanih za promociju Grada kao povoljnog poslovnog okruženja;
- redovna koordinacija sa Odjeljenjem za privredu i poljoprivredu, Odjeljenjem za stambeno komunalne poslove, Odjeljenjem za finansije, Odjeljenjem za prostorno uređenje, Odjeljenjem za opštu upravu, Odjeljenjem za društvene djelatnosti i Odsjekom za IT u cilju ažuriranja i konsolidovanja informacija koje se tiču unapređenja poslovnog okruženja Grada;
- kontinuirano promoviše Grad kao lokalitet povoljan za ulaganja i prezentuje materijale razvojnih potencijala Grada u kontaktu sa investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija;
- uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju sa spoljnim akterima (privatni sektor, privredne komore i udruženja privrednika, finansijske organizacije, međunarodne organizacije, akademske institucije i dr),
- obavljanje drugih poslova iz djelokruga rada po nalogu Gradonačelnika.
 

 

Prijavni obrazac za učešće na programu Impakt inkubator poslovnih ideja 2024. 513.06KB
Startup drill - anketiranje studenata 467.71KB
Anketa stanovnika Grada Bijeljina u sklopu obilježavanja Evropske sedmice mobilnosti 2022 sa ciljem građanskog učešća do boljeg kvaliteta života u gradu 1.36MB
Plan rada Odsjeka za LER i EI za 2022. godinu 12.82MB
Plan rada Odsjeka za LER i EI za 2021. godinu 28.06MB
Plan rada Odsjeka za LER i EI za 2020. godinu 34.78MB
Plan rada Odsjeka za LER i EI za 2019. godinu 1.23MB
Plan rada Odsjeka za LER i EI za 2018. godinu 1.04MB
Plan rada Odsjeka za LER i EI za 2017. godinu 1.41MB
Plan rada Odsjeka za LER i EI za 2016. godinu 879.07KB
Plan rada Odsjeka za LER i EI za 2015. godinu 428.96KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2021. (zaključak) 223.75KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2021. 359.77KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2020. (zaključak) 488.84KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2020. 778.07KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2019. (zaključak) 241.29KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2019. 1.03MB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2018. (zaključak) 437.3KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2018. 3.4MB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2017. (zaključak) 438.12KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2017. 1.59MB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2016. (zaključak) 461.33KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2016. 944.59KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2015. 1.84MB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2014. (zaključak) 717.34KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2014. 514.1KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2015. 197.65KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2015. (zaključak) 348.44KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2016. 277.27KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2017. 481.78KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2017. (zaključak) 237.12KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2018. 1016.46KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2018. (zaključak) 442.12KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2019. 1.41MB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2019. (zaključak) 468.97KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2020. 573.71KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2020. (zaključak) 242.39KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2021. 359.77KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2021. (zaključak) 463.38KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2022. 7.96MB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2022 - zaključak 217.58KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2022-2024 (zaključak) 237.93KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2022-2024 (plan) 1.1MB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2022-2024 (sažetak) 923.15KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2021-2023 (zaključak) 472.97KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2021-2023 (plan) 346.55KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2021-2023 (sažetak) 374.9KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2020-2022 (zaključak) 359.14KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2020-2022 (plan) 255.69KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2020-2022 (sažetak) 471.3KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2019-2021 (zaključak) 465.31KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2019-2021 (plan) 164.85KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2019-2021 (sažetak) 1.65MB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2018-2020 (zaključak) 458.83KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2018-2020 (plan) 370.87KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2018-2020 (sažetak) 330.17KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2017-2019 (zaključak) 227.53KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2017-2019 (plan) 596.15KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2017-2019 (sažetak) 3.08MB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2016-2018 (zaključak) 542.71KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2016-2018 (plan) 698.67KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2016-2018 (sažetak) 88.2KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2015-2017 638.17KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2014-2016 602.44KB
Godišnji izvještaj o radu Odsjeka za 2014. 5.71MB
Godišnji izvještaj o radu Odsjeka za 2015. 652.31KB
Godišnji izvještaj o radu Odsjeka za 2016. 5.97MB
Godišnji izvještaj o radu Odsjeka za 2017. 1020.45KB
Godišnji izvještaj o radu Odsjeka za 2018. 11.69MB
Godišnji izvještaj o radu Odsjeka za 2019. 10.06MB
Godišnji izvještaj o radu Odsjeka za 2020. 11.74MB
Godišnji izvještaj o radu Odsjeka za 2021. 1.56MB
Prezentacija Odsjeka za LERiEI 42.11MB
Odsjek za LERiEI - Baza projekata 30.04KB