Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

E-matičar

Sa zvanične internet-stranice Grada Bijeljina možete poslati obrazac zahtjeva za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, odnosno, uvjerenja iz knjige državljana koje se vode za  područje Grada Bijeljina.

Molimo Vas da izaberete jednu od ponuđenih opcija, odnosno, popunite i pošaljete obrazac i da postupite po uputstvu koje ćete dobiti na elektronsku adresu koju ste naveli u obrascu.

Nakon što postupite po uputstvu, Odsjek za matične poslove i poslove mjesnih kancelarija će Vam poslati tražena dokumenta poštom na adresu koju ste naveli u obrascu.

Za dostavljanje traženih dokumenata ne plaća se administrativna taksa, nego samo troškovi poštarine.

Molimo Vas da imate u vidu da brzina kojom ćete dobiti pošiljku sa traženim dokumentima ne zavisi od Odsjeka za matične poslove i poslove mjesnih kancelarija.