Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

J.P. Regionalna deponija "Eko-dep"

J.P. REGIONALNA DEPONIJA "EKO–DEP"
Ulica Miloša Crnjanskog 38
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 224 830
Faks: +387 (0)55 202 085

Adresa elektronske pošte: [email protected]
Internet-stranica: www.ekodep.com

Javno preduzeće regionalna deponija „EKO-DEP“ doo iz Bijeljine je osnovano 2005. godine. Cilj osnivanja preduzeća je izgradnja moderne sanitarne deponije za Regiju Bijeljina i sanacija postojećeg nesanitarnog smetlišta u Brijesnici.