Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za upravljanje ljudskim resursima

 

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 151

Adresa elektronske pošte: [email protected]

Šef Odsjeka: Jelena Aleksić


U Odsjeku za upravljanje ljudskim resursima obavljaju se sledeći poslovi:

- iniciranje donošenja, učešće u izradi i praćenje realizacije strategije upravljanja ljudskim resursima u Gradskoj upravi,
- praćenje i organizovanje raznih oblika stručnog usavršavanja, te izrada plana i programa stručnog usavršavanja zaposlenih u Gradskoj upravi,
- iniciranje sprovođenja procedure i analiza efekata ocjenjivanja rada službenika i namještenika, u skladu sa posebnim opštim aktom,
- izrada statističkih analiza u pogledu kvalifikacione, starosne, socijalne i druge strukture zaposlenih,
- učestvovanje u izradi opštih i drugih akata kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih,
- učestvovanje u izradi akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- sprovođenje procedure zapošljavanja u Gradskoj upravi,
- zapošljavanje pripravnika i volontera i realizaciju programa obuke i polaganja pripravničkog ispita,
- pripremanje sprovođenja postupka utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih,
- uspostavu i sprovođenje mehanizama praćenja učinaka rada zaposlenih, zamjene odsutnih, stimulacije i nagrađivanja,
- vođenje kadrovske odnosno personalne evidencije zaposlenih u Gradskoj upravi,
- uspostava i ažuriranje registra zaposlenih, u skladu sa posebnim propisima
- izrada pojedinačnih akata u vezi sa zaposlenjem, kao i pojedinačnih akata koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih,
- u oblasti planiranja rada i izvještavanja iz djelokruga rada, Odsjek naročito:
   - izrađuje prijedlog godišnjeg plana obuka/stručnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja zaposlenih, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi izvještaj o realizaciji
   - izrađuje godišnji operativni plan rada Odsjeka, u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi periodične izvještaje,
   - prikuplja statističke i druge podatke, priprema razne analize, studije, izvještaje i informacije u djelokrugu  rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima,
   - aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
   - učestvuje u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije, u okviru djelokruga rada,
- obavlja i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa posebnim propisima, poslove po nalogu Gradonačelnika kao i poslove koji se posebnim aktima stave u djelokrug rada.