Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Mjesne zajednice

 
 
 
  Mjesna zajednica Predsjednik MZ Telefon
1 Amajlije Mladen Trifković 065/881-721
2 Balatun Radiša Ilić 065/410-728
3 Banjica Nebojša Pajić 065/925-219
4 Batar Miroslav Mićić 065/309-907
5 Batković Predrag Bobić 065/699-240
6 Bjeloševac Branimir Vuković 065/980-678
7 Bogdanovići Milorad  Panić 065/398-902
8 Brijesnica Zoran Rakić 066/162-726
9 Brodac Vladan Panić 065/628-142
10 Bukovica Gornja Obren Simić 065/539-457
11 Bukovica Donja Dragomir Simeunović 065/983-247
12 Velika Obarska Dražen Đukić 065/269-869
13 Velino Selo Gavrilo Lukić   065/564-685
14 Veljko Lukić Goran Lazarević 066/716-894
15 Vršani Nedeljko Mićić 065/905-693
16 Vuk Karadžić Marko Krajišnik 065/247-986
17 Galac Tomislav Davidović 065/744-168
18 Glavičice Stanko Knežević 065/938-795
19 Glogovac Cvijetin Spasojević 065/672-519
20 Golo Brdo Živorad Jelačić 065/537-837
21 Gradac – Stupanj Mirko Simić 065/257-852
22 Dazdarevo Mladen Kostić 066/797-029
23 Dašnica Novak Jelić 065/647-638
24 Dašnica 1 Milan Lazić 065/869-366
25 Dvorovi Vladan Rankić 065/813-449
26 Dijelovi Mladen Jevtić 065/986-374
27 Dragaljevac Gornji Miroslav Kulić 065/946-497
28 Dragaljevac Donji Miladin Simić 066/232-947
29 Dragaljevac Srednji Ilija Radić 065/568-118
30 Zagoni Zoran Maksimović 065/628-040
31 Zagoni Donji Slaviša Petrović 066/799-944
32 Janja Mujo Bogaljević 065/153-271
33 Johovac Boro Ivanović 065/635-418
34 Kovačići Siniša Mitrović 065/709-035
35 Kojčinovac nema predsjednika  
36 Kriva Bara Siniša Dragić 065/299-366
37 Ledinci Miloš Pavlović 065/465-190
38 Ljeljenča Dragan Ilić 066/806-760
39 Ljeskovac Mićo Filipović 065/743-005
40 Magnojević Gornji Jovica Marinković 055/387-120
41 Magnojević Donji Ljubomir Petrić 065/957-220
42 Magnojević Srednji nema predsjednika  
43 Mala Obarska Branislav Božić 065/878-594
44 Međaši Goran Leginović 065/849-911
45 Modran Nedeljko Mlađenović 065/693-303
46 Novi Jovo Simić 065/627-055
47 Novi Dvorovi Miloš Mitrović 065/655-332
48 Novo Naselje Spasoje Ilić 065/951-986
49 Obrijež Miladin Stjepanović 065/957-160
50 Ostojićevo Vajo Račanović 065/491-403
51 Patkovača Daniel Tatomirović 065/661-850
52 Petnaesta Majevička Zdravko Ristić 065/999-212
53 Piperci Zoran Jovičić 065/756-249
54 Popovi Velemir Zekić 065/630-838
55 Pučile Đuro Stanojlović 065/986-633
56 Ruhotina Goran Bojanić 065/520-164
57 Sokolski Dom Jovica Davidović 065/512-907
58 Stari grad Slavko Lazić 065/527-371
59 Suvo Polje Slavica Obrenović 066/430-387
60 Trnjaci nema predsjednika  
61 Filip Višnjić nema predsjednika  
62 Hase Igor Stević 066/473-361
63 Centar Milorad Jović 065/661-807
64 Crnjelovo Gornje Petra Stojanović 065/678-272
65 Crnjelovo Donje Bogdan Tadić 065/798-787
66 Čađavica Gornja Đorđe Gajić 065/662-515
67 Čađavica Donja Đojo Todorović 065/933-360
68 Čađavica Srednja Neđo Josipović 065/582-547
69 Čardačine Dragan Gospavić 065/384-958
70 Čengić Rado Danilović 066/792-912
 
 

Poslovi stručne i administrativno-tehničke podrške u radu mjesnih zajednica, u okviru Odsjeka za poslove mjesnih zajednica, izvršavaju se sa sjedištem u mjesnim kancelarijama:
- Mjesna kancelarija Trnjaci za područje mjesnih zajednica: Dvorovi, Trnjaci, Kriva Bara, Međaši, Dazdarevo, Brodac, Velino Selo i Balatun
- Mjesna kancelarija Velika Obarska za područje mjesnih zajednica: Velika Obarska, Crnjelovo Donje, Crnjelovo Gornje, Batković, Ostojićevo i Gradac
- Mjesna kancelarija Glavičice za područje mjesnih zajednica Glavičice, Ruhotina, Johovac, Batar, Banjica, Bjeloševac i Čengić
- Mjesna kancelarija Janja za područje mjesnih zajednica: Janja, Obrijež, Modran, Gornji Kojčinovac, Čardačine i Ljeskovac
- Mjesna kancelarija Donji Dragaljevac za područje mjesnih zajednica: Donji Dragaljevac, Donja Čađavica, Donji Magnojević, Srednji Magnojević, Vršani, Novi, Donja Bukovica i Piperci
- Mjesna kancelarija Gornji Dragaljevac za područje mjesnih zajednica: Gornji Dragaljevac, Gornja Čađavica, Gornji Magnojević, Gornja Bukovica, Srednja Čađavica i Srednji Dragaljevac
- Mjesna kancelarija Suvo Polje za područje mjesnih zajednica Suvo Polje, Zagoni, Donji Zagoni, Kovačići, Brijesnica i Hase
- Stručni i adminstrativno-tehnički poslovi za potrebe ostalih mjesnih zajednica obezbeđuju se u sjedištu Gradske uprave.Radi efikasnijeg, djelotvornijeg i ekonomičnijeg izvršavanja određenih poslova iz djelokruga Gradske uprave i efikasnijeg ostvarivanja prava i interesa građana, u okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazuju se mjesne kancelarije:

1. Mjesna kancelarija Janja sa sjedištem u Janji za područje naseljenih mjesta Janja, Obrijež, Kojčinovac, Ljeskovac, Čardačine i Glogovac
2. Mjesna kancelarija Crnjelovo sa sjedištem u Crnjelovu Gornjem za područje naseljenih mjesta Crnjelovo Gornje i Crnjelovo Donje
3. Mjesna kancelarija Batković sa sjedištem u Batkoviću za područje naseljenih mjesta Batković i Mala Obarska
4. Mjesna kancelarija Brodac sa sjedištem u Brocu Gornjem za područje naseljenih mjesta Brodac Gornji, Brodac Donji, Velino Selo i Ostojićevo
5. Mjesna kancelarija Dragaljevac sa sjedištem u Dragaljevcu Donjem za područje naseljenih mjesta Dragaljevac Donji, Dragaljevac Srednji, Čađavica Donja, Gradac-Stupanj, Vršani i Novi
6. Mjesna kancelarija Suvo Polje sa sjedištem u Suvom Polju za područje naseljenih mjesta Suvo Polje, Zagoni, Kovačići i Donji Zagoni
7. Mjesna kancelarija Bukovica sa sjedištem u Bukovici Donjoj za područje naseljenih mjesta Bukovica Donja, Piperci i Glavičorak
8. Mjesna kancelarija Glavičice sa sjedištem u Glavičicama za područje naseljenih mjesta Glavičice, Batar, Johovac, Ruhotina, Bjeloševac, Banjica i Kacevac
9. Mjesna kancelarija Velika Obarska sa sjedištem u Velikoj Obarskoj za područje naseljenog mjesta Velika Obarska
10. Mjesna kancelarija Dvorovi sa sjedištem u Dvorovima za područje naseljenih mjesta Dvorovi, Dijelovi, Dazdarevo, Triješnica i Kriva Bara
11. Mjesna kancelarija Trnjaci sa sjedištem u Trnjacima za područje naseljenih mjesta Trnjaci, Međaši i Balatun
12. Mjesna kancelarija Magnojević sa sjedištem u Magnojeviću Srednjem za područje naseljenih mjesta Magnojević Donji, Magnojević Srednji, Magnojević Gornji i Bukovica Gornja
13. Mjesna kancelarija Modran sa sjedištem u Modranu za područje naseljenih mjesta Modran i Čengić
14. Mjesna kancelarija Dragaljevac Gornji sa sjedištem u Dragaljevcu Gornjem za područje naseljenih mjesta Dragaljevac Gornji, Čađavica Srednja i Čađavica Gornja
15. Za naseljena mjesta Popovi, Amajlije, Pučile, Patkovača, Golo Brdo, Hase, Brijesnica i Ljeljenča poslovi iz djelokruga mjesnih kancelarija obavljaju se u Gradskoj upravi Grada Bijeljina.


U mjesnoj kancelariji obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi koji se odnose na prijem podnesaka, ovjeru potpisa prepisa i rukopisa, vođenje matičnih knjiga i izdavanje uvjerenja iz javnih registara koji se kod njih vode, izdavanje potvrda o činjenicama o kojima se ne vodi javna evidencija kada je dokazivanje tih činjenica predviđeno zakonom, uzimanje izjava od građana po zamolnicama nadležnih organa, prijem, zavođenje i otprema pošte, stručna i administrativna pomoć mjesnim zajednicama kao i drugi poslovi koji se povjere posebnim aktom Gradonačelnika.