Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje komunalne policije

Adresa:
Ulica Meše Selimovića 22
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 211 355
Faks: +387 (0)55 211 355

Adresa elektronske pošte:
[email protected]
[email protected]

 

 


Odjeljenje komunalne policije obavlja poslove komunalno-inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti utvrđenih Zakonom o komunalnoj policiji, drugim zakonima kao i poslove utvrđene propisima Grada. 

U vršenju komunalno-inspekcijskog nadzora komunalna policija ima prava i obaveze utvrđene zakonom i propisima Grada iz komunalnih i drugih djelatnosti.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Odjeljenje:
- sprovodi odgovarajuće postupke i preduzima mjere u skladu sa zakonom
- izrađuje izvještaje i informacije za potrebe gradonačelnika i Skupštine Grada
- obezbjeđuje statističke i druge pokazatelje o radu i dostavlja ih nadležnim organima i službama
- obezbjeđuje komunikaciju sa javnošću u skladu sa ovlašćenjima, uključujući i prijem prijava građana i drugih subjekata
- organizuje i obavlja administrativno-tehničke poslove i upravljanje resursima za potrebe Odjeljenja, u skladu sa propisima i u koordinaciji sa nadležnim organima i službama
- obavlja druge poslove iz djelokruga rada u cilju efikasnog i zakonitog ostvarivanja funkcije komunalne policije.

Odjeljenje komunalne policije nema u svom sastavu unutrašnjih organizacionih jedinica.

Lista interne dokumentacije 1.04MB
Lista zakonske i druge regulative 997.22KB