Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

2020. godina


REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA
Stručna služba Skupštine Grada
 
Broj: 01-013-1- 4/20
Datum, 16. januar 2020. godine
 
PREDMET:   Poziv na pretplatu na "Službeni glasnik Grada Bijeljina" u 2020. godini
 
Stručna služba Skupštine Grada Bijeljina izdaje „Službeni glasnik Grada Bijeljina“ u kom se objavljuju odluke i drugi akti koje donosi Skupština i Gradonačelnik Grada Bijeljina kao i akti drugih rgana i organizacija za koje je predviđena službena objava.
Da bi Stručna služba dostavljala „Službeni glasnik Grada Bijeljina“ potrebno je da se zainteresovana fizička i pravna lica na njega pretplate.
Pretplata za „Službeni glasnik Grada Bijeljina“ u 2020. godini iznosi 100,00 KM (u cijenu su uračunati troškovi poštarine).
Da bi se pretplatila na „Službeni glasnik Grada Bijeljina“, zainteresovana fizička i pravna lica Stručnoj službi Skupštine Grada Bijeljina treba da dostave narudžbenicu sa navedenim punim nazivom, tačnom adresom i brojem telefona. Ukoliko naručilac do sada nije bio pretplaćen na „Službeni glasnik Grada Bijeljina“, pored navedenih podataka treba da dostavi i potvrdu o registraciji JIB (za pravna lica), Uvjerenje o PDV-u (ukoliko je u sistemu PDV-a), a za fizička lica JMBG, kako bi Odjeljenje za finansije moglo da ispostavi fakturu.
 
 
SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA BIJELjINA
Dejan Blagojević, s.r.

Hronološki registar za 2020. godinu 724.4KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 57/20 od 31. decembra 2020. 72.79KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 56/20 od 22. decembra 2020. 331.25KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 54/20 od 4. decembra 2020. 96.53KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 54/20 od 25. novembra 2020. 91.16KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 53/20 od 19. novembra 2020. 146.86KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 52/20 od 12. novembra 2020. 237.53KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 51/20 od 03. novembra 2020. 130.95KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 50/20 od 26. oktobra 2020. 135KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 49/20 od 13. oktobra 2020. 273.36KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 48/20 od 28. septembra 2020. 256.13KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 47/20 od 11. septembra 2020. 185.86KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 46/20 od 4. septembara 2020. 227.52KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 45/20 od 21. avgusta 2020. 101.18KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 44/20 od 11. avgust 2020. 185.29KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 43/20 od 31. jula 2020. 234.59KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 42/20 od 28. jula 2020. 141.18KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 41/20 od 23. jula 2020. 62.83KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 40/20 od 21. jula 2020. 89.65KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 39/20 od 14. jula 2020. 151.46KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 38/20 od 7. jula 2020. 77.36KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 37/20 od 2. jula 2020. 156.49KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 36/20 od 26. juna 2020. 104.37KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 35/20 od 19. juna 2020. 991.16KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 34/20 od 11. juna 2020. 224.12KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 33/20 od 9. juna 2020. 179.19KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 32/20 od 3. juna 2020. 289.91KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 31/20 od 26. maja 2020. 56.54KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 30/20 od 22. maja 2020. 116.43KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 29/20 od 18. maja 2020. 107.96KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 28/20 od 13. maja 2020. 84.42KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 27/20 od 11. maja 2020. 83.08KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 26/20 od 26. maja 2020. 90.53KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 25/20 od 5. maja 2020. 87.2KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 24/20 od 30. aprila 2020. 116.08KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 23/20 od 29. aprila 2020. 59.13KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 22/20 od 28. aprila 2020. 79.11KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 21/20 od 24. april 2020. 100.45KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 20/20 od 21. april 2020. 176.78KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 19/20 od 16. april 2020. 309.35KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 18/20 od 14. april 2020. 209.84KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 17/20 od 10. april 2020. 226.89KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 16/20 od 8. april 2020. 159.02KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 15/20 od 6. aprila 2020. 74.7KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 14/20 od 3. aprila 2020. 64.19KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 13/20 od 1. aprila 2020. 200.18KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 12/20 od 30. marta 2020. 80.3KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 11/20 od 27. marta 2020. 152.38KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 10/20 od 25. marta 2020. 66.5KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 9/20 od 23. marta 2020. 52.2KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 8/20 od 20. marta 2020. 84.23KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 7/20 od 18. marta 2020. 588.49KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 6/20 od 17. marta 2020. 103.35KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 5/20 od 16. marta 2020. 565.68KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 4/20 od 10. marta 2020. 153.76KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 3/20 od 19 februara 2020. 905.94KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 2/20 od 7. februara 2020. 392.35KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 1/20 od 16. januara 2020. 131.91KB