Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JU Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj"JU DJEČIJI VRTIĆ "ČIKA JOVA ZMAJ"
Ulica Svetog Save 9
76300 Bijeljina 

Telefon: +387 (0)55 204 808
Faks: +387 (0)55 201 233 

Adresa elektronske pošte: [email protected]


Početak rada sa djecom predškolskog uzrasta u Semberiji zabilježen je 1931. godine. Program rada su realizovale majka i kćerka Hingl. Organizovani vid predškolskog vaspitanja sa poludnevnim boravkom je počeo 1951. godine u objektu pored Gradskog bioskopa, a početkom 1977. godine predškolci Semberije su dobili moderan objekat u centru Bijeljine.

Trenutno, vrtić radi u šest objekata, tri u gradu i tri na seoskom području (Dvorovi, Novo Naselje Janja i Patkovača), a tokom cijele godine djeca borave u 18 vaspitnih grupa, sa oko 500 djece predškolskog uzrasta.

U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture, DUBAI CARES–om, UNICEF–om organizujemo tromjesečni program u godini pred polazak u školu (1. mart-31. maj), kojim je, od 2011. do 2015. godine obuhvaćeno 47 grupa i 1.170 djece.

U projekat „Vrtić za svako dijete“, u saradnji sa Gradskom upravom Bijeljina i UNICEF-om, uključeno je 100 djece iz osjetljivih grupa (Romi, raseljeno stanovništvo, povratnici i djeca iz socijalno ugroženih porodica), što je Bijeljinu svrstalo u jedan od gradova gdje je obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem značajno povećan.

Pored roditeljskih sastanaka, Savjeta roditelja, kreativnih radionica i  svakodnevnih kontakata sa roditeljima, poseban kvalitet partnerstvu sa porodicom daju radionice za roditelje „Rastimo zajedno“, koje vodi tim sertifikovanih voditelja, u saradnji sa IN fondacijom i UNICEF-om. Radionice traju tri mjeseca, po dva sata sedmično, a cilj im je unapređivanje roditeljskih veština.

Učestvovali smo sa djecom na Pozorišnim igrarijama u Šapcu, Festivalu dječijeg folklora na Cetinju, Koloniji dječijeg prijateljstva u Banja Luci, Somboru, Šapcu i Cetinju,  a u junu 2012. godine je Vrtić bio domaćin Kolonije.

Već godinama, djeca srednjih i starijih vrtićkih grupa imaju početni kurs engleskog jezika.

Svoju kreativnost vaspitači iskazuju kroz pravljenje didaktičkih sredstava i igračaka, te  učešćem na Konkursu Ministarstva prosvjete i kulture za najbolje didaktičko sredstvo, na kojem su, od 2012 do 2015. godine, osvojili više od 10 nagrada.

Pored izuzetne saradnje sa Gradskom upravom Grada Bijeljina, odnosno, Odjeljenjem za društvene djelatnosti, Vrtić blisko sarađuje sa Centrom za socijalni rad, Javnim fondom za dječiju zaštitu, Udruženjem „Otaharin“, Narodnom bibliotekom "Filip Višnjić", Muzejom Semberije, JU Centar za kulturu "Semberija", Poštama Srpske, Semberskim novinama i svim medijskim kućama u Bijeljini.

Djeca i vaspitači iz JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ učestvuju u brojnim manifestacijama: Dan Grada, Dan starih lica, Dječija nedjelja, April-mjesec čistoće, Majska smotra likovnog stvaralaštva, Konferencija beba... Isto tako, Vrtić organizuje priredbe za roditelje povodom Jesenje svečanosti, 8. Marta, Nove godine i Božića, Vrbice i sl.