Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za društvene djelatnosti

Adresa:
Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 117
Faks: +387 (0)55 233 155

Adresa elektronske pošte:
[email protected]


Odjeljenje za društvene djelatnosti vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

- predškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje
- zdravstvenu i socijalnu zaštitu
- nauku
- kulturu
- sport i fizičku kulturu
- omladinsko organizovanje
- natalitet i demografsku politiku
- porodicu i zaštitu prava djece
- javno informisanje
- humanitarne djelatnosti
- nevladine organizacije
- vjerska pitanja
- poslove vezane za izbjeglice, raseljena lica i povratnike
- službu pravne pomoći građanima kao i druge poslove koji mu se posebnim aktom stave u djelokrug rada.


U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:
- priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
- redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (Odsjek);
- priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odsjeku;
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
- priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
- učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.


U oblasti promocije Grada, Odjeljenje naročito:
- promoviše dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između odjeljenja i spoljnih aktera (privatnog sektora, nevladinih organiazcija, međunarodnih organizacija, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih i sportskih organizacija i institucija i dr.),
- kontinuirano promoviše Grad kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija koje doprinose kvalitetu života stanovništva,
- prezentuje materijale razvojnih potencijala Grada investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima, u saradnji sa organizacionom jedinicom za lokalni ekonomski razvoj,
- realizuje i druge aktivnosti koje doprinose promociji Grada kao sredine koja aktivno radi na podizanju kvaliteta života i standarda življenja građana.


U Odjeljenju za društvene djelatnosti organizovani su

1. odsjeci:

Odsjek za kulturu, sport i fizičku kulturu i odnose sa vjerskim zajednicama
- Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica
Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu

2. Služba pravne pomoći


 

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2021/2022. godini 64KB
RJEŠENjE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH RADOVA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 114.53KB
Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata udruženja građana na području Grada Bijeljina (2021) 160.37KB
KONKURS ZA FINANSIRANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH RADOVA U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI 58.5KB
Javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa za 2021. godinu 47.5KB
UDRUŽENjA OD OPŠTEG INTERESA - prijava na javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa za 2021. godinu 69.45KB
UDRUŽENjA OD OPŠTEG INTERESA - izvještaj o utrošku sredstava 56.5KB
PROJEKTI NVO - javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana 2021. 65.5KB
PROJEKTI NVO - smjernice za aplikante 278KB
PROJEKTI NVO - zahtjev za sufinansiranje 98.47KB
PROJEKTI NVO - obrazac za sufinansiranje 37.5KB
PROJEKTI NVO - obrazac za kandidovanje projekata - projekti prijedlog 87KB
PROJEKTI NVO - izvještaj o trošenju sredstava 90.5KB
Javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa 2021. godine 81.9KB
Rang-lista studenata koji su ispunili uslove Konkursa za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2020/2021. godini 209.79KB
Zahtjev za upis u spisak nevladinih organizacija i udruženja na području Grada Bijeljina 90.5KB
Zahtjev za dodjelu studentske stipendije 96.46KB
Pravilnik o raspodjeli sredstava za sport i fizičku kulturu 145.76KB
Obrazac upitnika za finansiranje završnih naučno-istraživačkih radova - magistarski rad 217.88KB
Obrazac upitnika za finansiranje završnih naučno-istraživačkih radova - doktorska teza 217.87KB
Zahtjev za finansiranje naučno-istraživačkog rada 108.76KB
LOD bilten (avgust 2015) 2.79MB