Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Pronatalitetna politika Grada Bijeljina


Grad Bijeljina je kao jedinica lokalne samouprave izradila dokument „Analiza stanja demografskog razvoja Grada Bijeljina“ i samim tim prepoznala neke mjere pronatalitetne populacione politike. Grad Bijeljina će, primjenom lokalnih pronatalitetnih mjera, u sinergiji i međusobnom saglasju sa mjerama na nivou Republike, pružiti podršku rađanju, povećanju nataliteta, porodica sa djecom, te doprinjeti stvaranju povoljnijeg ambijenta za zdravo odrastanje dijece i ostanak stanovništva u našem gradu.

MJERE PRONATALITETNE POLITIKE DOSTUPNE GRAĐANIMA: