Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Brašov (Rumunija)
Brašov je grad u središnjoj Rumuniji i, posle Kluža, najvažniji je grad u provinciji Transilvaniji.
Prostire se na 267 kvadratnih kilometara, a sa 253.000 stanovnika koliko je, prema poslednjem popisu iz 2011. godine, živjelo u Brašovu, ovo je sedmi grad po veličini u Rumuniji.
 
Sporazum o saradnji (u rangu povelje o bratimljenju) između Brašova i Bijeljine potpisan je 2018. godine.

ISTORIJA
Istorija Brašova kao grada počinje u prvoj polovini 13. vijeka, kada njemački Tevtonski viteški red, u okviru utvrđivanja južnokarpatske granice Kraljevine Mađarske prema Turskoj Carevini, na mjestu sela Brašov podižu utvrđeni grad Kronštat. Za njima su došli njemački kolonisti, poznati kao Transilvanijski Sasi koji su dali važan pečat razvoju grada sve do savremenog doba, a saski stil arhitekture u Brašovu vidljiv je i danas.
Prvi sačuvani pomen današnjeg imena Brašova potiče iz 1252. godine.
Pored njemačkog stanovništva unutar gradskih zidova, u prvim vijekovima postojanja grada Brašova, predgrađa su bila naseljena Rumunima, Bugarima (koji su vremenom uglavnom rumunizovani) i Mađarima.
Povoljan geografski položaj Brašova između Turske i Mađarske omogućio je, prije svega, saskim trgovcima da se obogate, a s njima i cijelom gradu koji od 17. vijeka postaje važno središte rumunske kulture i obrazovanja. Ovdje su 1835. godine pokrenute prve novine i osnovana prva ustanova za više obrazovanje na rumunskom jeziku.
U Prvom svjetskom ratu, Brašov je prvi put kratko oslobođen 1916. godine, a od 1918. godine je, zajedno sa Transilvanijom, ujedinjen u Kranjevinu Rumuniju, što su podržali i predstavnici Nijemaca iz Brašova. Period između dva svjetska rata je vrijeme ekonomskog i kulturnog procvata Brašova.
Brašov je od 1950. do 1960. godine nosio ime Orašul Stalin, a period nakon Drugog svjetskog rata bio je vrijeme ubrzane industrijalizacije.
 
PRIVREDA
Brašov je danas privredno središte južne polovine Transilvanije, a u najznačajnijim industrijskim pogonima proizvode se kamioni, hidraulični mjenjači, auto dijelovi, kuglični ležajevi, građevinski materijali, ručni alati, nameštaj, tekstil, obuća i pivo.
Grad je i važno turističko odredište zahvaljujući očuvanom starom gradskom jezgru sa brojnim crkvama, trgovima, palatama i parkovima, kao i obližnjim najboljim rumunskim zimskim kompleksima, među kojima je najpoznatija Pojana Brašov.
Sjedište je Transilvanijskog univerziteta.

KULTURNO-ISTORIJSKE ZNAMENITOSTI
Najveća znamenitost Brašova je protestantska „Crna crkva“, za koju se pretpostavlja da je najveća gotička crkva između Carigrada i Beča. Izgrađena je između 1383. i 1480. godine, a ime je dobila po požaru iz 1689. godine, u kome je nagorjela i dobila današnju boju.
Najstariji pravoslavni hram je crkva Svetog Nikole, izgrađena krajem 15. vijeka na temeljima starije crkve iz 13. vijeka.
Nekadašnja Gradska kuća izgrađena je u 14. vijeku i bila je sjedište gradonačelnika 500 godina, a u blizini Brašova je i popularni zamak Bran, koji je bio u vlasništvu vojvode Vlada Cepeša, koji je bio inspiracija Bremu Stokeru za lik grofa Drakule.
 
KULTURNE MANIFESTACIJE
Brašov je mjesto održavanja najpopularnijeg muzičkog festivala u Rumuniji – Zlatnog jelena (Cerbul de Aur). Tradiciju vuče od 1968. godine i od tada, uz prekide, održan je 18 puta, a na festivalskim binama nastupile su brojne svjetske muzičke zvijezde.
Od manifestacija u Brašovu se izdvaja i nekoliko velikih trkačkih i biciklističkih sportskih manifestacija, rumunska verzija „Oktoberfesta“  u septembru, festival tradicionalne muzike „Flori in Tara Barsei“ (Flori în Ţara Bârsei) u martu i festival rok-muzike „Rokštat ikstrim fest“ (RockStadt Extreme Fest) u avgustu.
 
MEĐUNARODNA SARADNjA
Pored Bijeljine, Brašov ima još šesnaest gradova-pobratima: Tampere (Finska), Tur (Francuska), Đer (Mađarska), Rišon Lecion (Izrael), Holstebro (Danska), Musašino (Japan), Kronštat (Južba Afrika), Gent (Belgija), Lids (Velika Britanija), Minsk (Belorusija), Trikala (Grčka), Venaria Reale (Italija), Klivlend (SAD), Nirnberg (Njemačka), Erbil (Irak; Kurdistan) i Linc (Austrija).
 
LINK:
http://www.brasovcity.ro/