Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

2023. godina

Ovdje unijeti sadržaj.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU REBALANSA BUDžETA ZA 2023. I NACRTU BUDžETA ZA 2024. GODINU SA PREDSTAVNICIMA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA ODRŽANE DANA 19. DECEMBRA 2023. GODINE U GRADSKOJ UPRAVI 772.52KB
JAVNA RASPRAVA NA NACRT REBALANSA BUDžETA GRADA BIJELjINA ZA 2023. I NACRT BUDžETA GRADA BIJELjINA ZA 2024. GODINU - predstavnici Savjeta mjesnih zajednica, evidencija prisustva 1.38MB
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU REBALANSA BUDžETA ZA 2023. I NACRTU BUDžETA ZA 2024. GODINU SA SPORTSKIM KLUBOVIMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ODRŽANE DANA 19. DECEMBRA 2023. GODINE U GRADSKOJ UPRAVI 1.18MB
JAVNA RASPRAVA NA NACRT REBALANSA BUDžETA GRADA BIJELjINA ZA 2023. I NACRT BUDžETA GRADA BIJELjINA ZA 2024. GODINU - sportski klubovi i udruženja građana, evidencija prisustva 1.82MB
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU REBALANSA BUDžETA ZA 2023. I NACRTU BUDžETA ZA 2024. GODINU SA NIŽIM BUDžETSKIM KORISNICIMA ODRŽANE DANA 19. DECEMBRA 2023. GODINE U GRADSKOJ UPRAVI 1.32MB
JAVNA RASPRAVA O NACRTU REBALANSA BUDžETA GRADA BIJELjINA ZA 2023. I NACRT BUDžETA GRADA BIJELjINA ZA 2024. GODINU - niži budžetski korisnici, evidencija prisustva 1.28MB
NACRT ODLUKE O USVAJANjU REBALANSA BUDžETA GRADA BIJELjINA ZA 2023. GODINU 998.53KB
Uputstvo za pripremu budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu 10.13MB
Budžet za građane 2023. 3.1MB
BUDžET GRADA BIJELjINA ZA 2023. GODINU 763.23KB
ODLUKA O IZVRŠENjU BUDžETA GRADA BIJELjINA ZA 2023. GODINU 81KB
Izvod iz zapisnika sa Javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2023. godinu sa sportskim klubovima i udruženjima građana održane 12.12.2022. godine u Velikoj sali Gradske uprave 3.32MB
Izvod iz zapisnika sa Javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2023. godinu sa savjetima mjesnih zajednica održane 12.12.2022. godine u Velikoj sali Gradske uprave 3.11MB
Nacrt budžeta za 2023. godinu 4.5MB