Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

J.P. Direkcija za izgradnju i razvoj Grada


JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I RAZVOJ GRADA" d.o.o. BIJELjINA
Karađorđeva ulica 33
76300 Bijeljina

Telefon:+387 (0)55 208 085
Faks: +387 (0)55 205 707

Adresa elektronske pošte: [email protected]
 

Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju i razvoj Grada" d.o.o. Bijeljina osnovala je Skupština opštine Bijeljina 2004. godine, sa ciljem obavljanja poslova pribavljanja i uređenja gradskog građevinskog zemljišta, organizovanja i vođenja investicija od značaja za Opštinu, kao i sprovođenja aktivnosti zaštite i unapređenja životne sredine.

JP "Direkcija za izgradnju i razvoj grada" d.o.o. je kadrovski i tehnički opremljeno, tako da danas posjeduje važeću licencu za izradu tehničke dokumentacije za objekte niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje za koje odobrenje za građenje izdaje organi Gradske uprave, kao i za izradu tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje za koje odobrenje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
Pored toga, preduzeće posjeduje licencu za izradu zoning i regulacionih planova što podrazumijeva i izradu urbanističko-tehničkih uslova.

Preduzeće je organizovano u tri sektora:

- Tehnički sektor,
- Ekonomsko-pravni sektor i
- Sektor za građevinsko zemljište, imovinsko-pravne poslove i saobraćaj (u okviru kog je Direkciji povjereno upravljanje javnim parkiralištima).

Direkcija kontinuirano vrši poslove nadzora nad objektima visokogradnje i niskogradnje, poslove kontrole tehničke dokumentacije, kao i tehničkih pregleda objekata različitih namjena.

Kao izuzetno značajnu stavku u okviru prostornog planiranja izdvaja se izrada Urbanističko-tehničkih uslova i stručnih mišljenja za fizička i pravna lica za objekte različitih namjena u kojoj je u dosadašnjem radu ostvaren uspjeh radeći ne samo za područje Grada Bijeljina, nego i u drugim lokalnim zajednicama - Ugljeviku, Sokocu, Milićima, Zvorniku, Višegradu, Han-Pijesku, Srebrenici, Loparama, Osmacima, Doboju, Tesliću...