Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

2017. godina

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA
Stručna služba Skupštine Grada

Broj: 01-013-1-20/17
Datum: 13. januar 2017. godine

 

PREDMET: Poziv za pretplatu na "Službeni glasnik Grada Bijeljina"

 

Stručna služba Skupštine Grada Bijeljina izdaje „Službeni glasnik Grada Bijeljina” u kom se objavljuju odluke i drugi akti koje donosi Skupština Grada Bijeljina i Gradonačelnik Grada Bijeljina kao i akti drugih organa i organizacija za koje je predviđena službena objava.

Da bi vam Stručna služba dostavljala „Službeni glasnik Grada Bijeljina” potrebno je da se na njega pretplatite.   

Pretplata za „Službeni glasnik Grada Bijeljina” u 2017. godini iznosi 100,00 KM.

U cijenu su uračunati troškovi poštarine.

Ako ste zainteresovani da se pretplatite na „Službeni glasnik Grada Bijeljina” u 2017.. godini neophodno je da nam dostavite narudžbenicu sa sljedećim podacima: pun naziv, tačnu adresu, kontakt telefon.

Ukoliko do sada niste bili pretplaćeni na „Službeni glasnik Grada Bijeljina”, pored gore navedenih podataka, potrebno je dostaviti i potvrdu o registraciji JIB (za pravna lica), Uvjerenje o PDV-u (ukoliko ste u sistemu PDV-a), a za fizička lica JMBG, kako bi Odjeljenje za finansije moglo ispostaviti fakturu.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Slaviša Marković

 

Hronološki registar za 2017. godinu 720.98KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 28/17 od 29.12.2017. 5.49MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 27/17 od 21.12.2017. 5.64MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 26/17 od 06.12.2017. 233.91KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 25/17 od 27.11.2017. 103.26KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 24/17 od 22.11.2017. 108.52KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 23/17 od 15.11.2017. 140.37KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 22/17 od 01.11.2017. 264.18KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 21/17 od 24.10.2017. 201.37KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 20/17 od 11.10.2017. 141.27KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 19/17 od 27.09.2017. 303.29KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 18/17 od 06.09.2017. 129.15KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 17/17 od 10.08.2017. 188.06KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 16/17 od 26.07.2017. 242.34KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 15/17 od 20.07.2017. 117KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 14/17 od 29.06.2017. 681.23KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 13/17 od 23.06.2017. 364.57KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 12/17 od 13.06.2017. 274.8KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 11/17 od 22.05.2017. 285.19KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 10/17 od 16.05.2017. 193.33KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 09/17 od 25.04.2017. 483.78KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 08/17 od 18.04.2017. 256.96KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 07/17 od 05.04.2017. 383.41KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 06/17 od 23.03.2017. 266.75KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 05/17 od 15.03.2017. 644.22KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 04/17 od 01.03.2017. 265.11KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 03/17 od 15.02.2017. 445.95KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 02/17 od 06.02.2017. 783.13KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 01/17 od 31.01.2017. 119.65KB