Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu


Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu
Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 154
Adresa elektronske pošte:
Šef Odsjeka: 

U Odsjeku za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu obavljaju se sledeći poslovi:
- koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i odsjecima Gradske uprave, nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru zakonskih ovlašćenja
- izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti za koji je nadležan
- priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine Grada
- saradnja sa ustanovama iz oblasti obrazovanja i nauke, porodične zaštite, nevladinim i omladinskim organizacijama u ostvarivanju njihovih prava i obaveza
- obavljanje stručnih i upravno-pravnih poslova u prvostepenom postupku donošenja rješenja o studentskim stipendijama i materijalnim troškovima srednjih škola kao i ugovora koji su vezani za rješenja,
- vođenje  registra organizacija mladih na području Grada,
- praćenje stanja i predlaganje mjera za poboljšanje stanja u oblastima za koje je osnovan,
- izradu uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju,
- učešće u izradi nacrta opštih i drugih akata koje donosi Skupština Grada i Gradonačelnik iz djelokruga rada Odsjeka,
- praćenje i primjenu propisa i drugih akata iz oblasti rada Odsjeka,
- učešće u izradi programa rada Skupštine grada, Gradonačelnika i programa rada Odjeljenja,
- sprovođenje zadataka definisanih Strategijom razvoja Grada i drugim planovima i programima iz djelokruga rada Odsjeka, a naročito:
- učešće u procesu  planiranja, prikupljanja i dostavljanja statističkih i drugih podataka iz djelokruga rada, izrada analiza stanja u područjima iz djelokruga rada,
- izrada informacija iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada i učešće u njegovoj izradi,
- praćenje implementacije projekata te izrada informacija i izvještaja o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada,
- obavljaju se i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja odnosno poslovi koji su posebnim aktima stavljeni u djelokruga rada Odsjeka.