Званична интернет презентација
Град Бијељина

Образац за праћење реализације уговора

Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, 2016. godina 1.24MB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Januar 2017. godina 124.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Februar 2017. godina 155KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Mart 2017. godina 128.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, April 2017. godina 151.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Maj 2017. godina 173.5KB
Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma juni 2017. godine 192KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Jul 2017. godina 127.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Avgust 2017. godina 105.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Septembar 2017. godina 107KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Oktobar 2017. godina 96.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Novembar 2017. godina 135.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Decembar 2017. godina 139.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Januar 2018. godina 115.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Februar 2018. godina 129.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Mart 2018. godina 149KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, April 2018. godina 123KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Maj 2018. godina 226.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Jul 2018. godina 162.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Avgust 2018. godina 235KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Septembar 2018. godina 134KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Oktobar 2018. godina 111KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Novembar 2018. godina 94KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Decembar 2018. godina 121KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Jun 2018. godina 222.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Januar 2019. godina 88KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Februar 2019. godina 104.5KB
Tabela - Obrazac realizacije ugovora/Okvirnog sporazuma, Grad Bijeljina, Mart 2019. godina 91.5KB