Званична интернет презентација
Град Бијељина

Информација о стању водостаја 24. новембра 2022. годинеВодостај ријеке Дрине у 07,00 часова на водомјерној станици Радаљ износио је +301цм, односно  у порасту је за 41цм у протекла 24 часа. Редовна одбрана од поплава ријеке Дрине на подручју Семберије према Главном оперативном плану одбране од поплава уводи се када водостај на водомјерној станици Радаљ достигне коту од +450 цм. Проток ријеке Дрине на ХЕ Зворник  у 07,00 часова износиo je 1080м3/ у секунди.

Водостај ријеке Саве у 07,00 часова на водомјерној станици Јамена износио је +766цм, односно у протекла 24 часа у порасту је за 22цм. Граница редовне одбране од поплава  је када водостај ријеке Саве на водомјерној станици Јамена достигне коту од +970цм.
Водостаји осталих мањих водотока Јање, Гњице, Лукавца и осталих су у знатном опадању.

Све ријеке су у ријечним коритима и испод кота редовне одбране од пополава.

​Наставља се са праћењем и обилазком подручја уз ријечне водотоке и по потреби предузимаће се и друге мјере из Плана заштите и спасавања од поплава.