Званична интернет презентација
Град Бијељина

OБРАЗАЦ ЗA ГОДИШЊУ ПРИЈАВУ РЕАЛИЗОВАНИХ СТРАНИХ УЛАГАЊА – ОБРАЗАЦ ДСУ-ГП