Званична интернет презентација
Град Бијељина

ФИНАЛНИ НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 2024-2030. ГОД.

Градска управа је у финалној фази израде Стратегије развоја града за период од 2024. до 2030. године. 
 
Стратегија је тренутно у фази јавне расправе и сви грађани имају могућност да дају своје сугестије и приједлоге, а сви заинтересовани нацрт стратешког документа могу наћи у прилогу који се налази на дну текста.
 
Градски Одсјек за ЛЕР и ЕИ, у сарадњи са Развојим тимом за вођење процеса планирања у поступку израде Стратегије, координише процесом израде Стратегије, а у претходном периоду одржано је низ радних састанака, и то: 
- пет састанака Развојног тима 
- пет састанака са организационим јединицама Градске управе 
- девет фокус група које су чинили представници: 
   - јавних предузећа, 
   - спортских удружења, 
   - партнерских група за економски и друштвени развој и заштиту животне средине, 
   - савјета мјесних заједница, 
   - удружења грађана, социјалне и здравствене заштите, 
   - туризма и културе, 
   - академске заједнице и институција образовања, 
   - одборника у Скупштини Града и 
   - студената и ученика средњих школа.
 
Након јавне расправе, која ће трајати до 8. јуна 2024. године, Развојни тим ће разматрати све пристигле приједлоге, а потом ће нацрт Стратегије бити прослијеђен Скупштини Града на усвајање. 
 
Стратегија развоја града Бијељина представља кључни стратешко-плански документ који треба да трасира развој града у наредном седмогодишњем периоду.
 
Сви приједлози и сугестије се могу доставити на имејл адресу [email protected].