Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

U Bijeljini 1. decembra info-sesija o značaju energetske efikasnosti


U okviru projekta „Dekarbonizacija stambenog sektora“ u Bijeljini će 1. decembra 2023. godine biti održana informativna sesija posvećena energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru, namijenjena građanima, potencijalno zainteresovanim privrednicima i zaposlenim u organima lokalne uprave. 
 
Ova info-sesija ima za cilj podizanje svijesti građana i građanki o značaju energetske efikasnosti, smanjenja emisije štetnih gasova, kao i o cijelom nizu pozitivnih efekata na društvo koje sa sobom donose inicijative i investicije uložene u održivi razvoj.
Stručnjaci i članovi UNDP tima (uz podršku predstavnika lokalne uprave koji su učestvovali u razvoju finansijskih mehanizama) građanima približe temu energetske efikasnosti u stambenom sektoru kroz prezentaciju i otvorenu diskusiju i na taj način aktivno učestvuju u podizanju svijesti o značaju ovih pitanja.

 
Okvirno, ovaj događaj će se sastojati iz dva dijela:
 
1. Prezentacioni blok (do 25 min)
- Uvod: Okvirna prezentacija značaja energetske efikasnosti u kontekstu efekata na samoodrživost
- Prezentacija ključnih nalaza studije energetske efikasnosti i finansijskih mehanizama razvijenih za datu lokalnu zajednicu
2. Pitanja i odgovori (do 45 minuta)
- Uvod: Potencijal energetske efikasnosti (evropska i regionalna perspektiva)
- Iskustva stečena u razvoju finansijskih mehanizama (ugao učesnika u razvoju i njihova razmatranja mogućih efekata na lokalnu zajednicu)
- Otvorena diskusija
 
Informativna sesija će biti održana u Velikoj sali u glavnoj zgradi Gradske uprave grada Bijeljina, sa početkom u 11.00 časova.