Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2023. GODINI


 
REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
AGRARNI   FOND                               
GRADA  BIJELjINA
JIB 4402854230005
BROJ: 303 / 23.
Datum: 03.07.2023.god.
 
         Na osnovu Odluke o programu korištenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 10/23) i  Pravilnika o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu broj: 275/23 od 09.06.2023. godine („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ ,broj: 13/23), Agrani fond Grada  Bijeljina, r a s p i s u j e: 
 
                                                                       J A V N I   P O Z I V
ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2023. GODINI
          
Agrarni fond Grada Bijeljina raspisuje javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje za poljoprivredne proizvođače sa područja Grada Bijeljina.
 
Prava na podsticajna sredstva od Agrarnog fonda Grada Bijeljina imaju svi poljoprivredni proizvođači sa područja Grada  Bijeljina koji imaju zasnovanu proizvodnju i potrebna dokumenta u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu.         
 
Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj poljoprivredne proizvodnje u Agrarnom fondu počinje od 03.07.2023.godine.
 
Poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti podsticaj za sledeće poljoprivredne proizvodnje:
 
  1. Podrška organizovanom otkupu povrća i voća,
      Rok za podnošenje zahtjeva za organizovani otkup povrća i voća je do 15.11.2023. godine.
 
  1. Podrška organizovanom otkupu duvana (rod iz 2022. godine),
Rok za podnošenje zahtjeva za organizovani otkup duvana (rod iz 2022. godine) je do 01.08.2023.godine.  
      
  1. Organizovani otkup merkantilne pšenice rod iz 2023. godine
Rok za podnošenje zahtjeva za organizovani otkup merkantilne pšenice rod iz 2023. godine je dvokratno najkasnije do 15.11.2023. godine. Prvi zahtjev sa otkupljenim količinama pšenice obavezno podnesu najkasnije do 31.10.2023. godine, a pšenica koja bude otkupljena od 01.11.2023. do 15.11.2023. godine dostaviće kao dopunu prvom zahtjevu.
 
  1. Podrška podizanju novih zasada voća i cvijeća.
Rok za podnošenje zahtjeva za podršku proizvodnji cvijeća je do 31.08.2023.godine.
Rok za podnošenje zahtjeva za podršku podizanja novih zasada voća je do 30.11.2023.godine. 
Rok za podnošenje zahtjeva za proizvodnju ljekobilja je do 30.11.2023.godine.
 
  1. Podrška plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju.
Rok za podnošenje zahtjeva za podršku plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju je do 31.10.2023.godine. 
Rok za podnošenje zahtjeva za Podršku nabavci sistema za navodnjavanje“Tifon“ je do 31.10.2023.godine.
 
  1. Podrška stočarstvu.
Rok za podnošenje zahtjeva za podršku stočarstvu je do 31.10.2023.godine.  
 
  1. Podrška izgradnji infrastrukture.
Rok za podnošenje zahtjeva za podršku izgradnji infrastrukture je do 30.09.2023.godine.
          
           8.  Sredstva za vandredne i nepredviđene situacije.  
                Rok za podnošenje zahtjeva za sredstva za vandredne i nepredviđene situacije
                je do 30.11.2023.godine.  
         
           9.   Pomoć  udruženjima. 
Rok za podnošenje zahtjeva za pomoć  udruženjima je do 30.09.2023.godine.  
 
         10.  Podrška unapređenju poljoprivredne proizvodnje kroz eukaciju poljoprivrednih  
      Proizvođača.
      Rok za podnošenje zahtjeva za podršku unapređenju poljoprivredne proizvodnje kroz      
      eukaciju poljoprivrednih  proizvođača je do 30.11.2023.godine. 
 
          11.  Podrška sertifikovanju poljoprivredne proizvodnje. 
      Rok za podnošenje zahtjeva za podršku sertifikovannju poljoprivredne proizvodnje je do     
      30.11.2023. godine.
 
          12.  Sufinasiranje  u nabavci osnovnog stada i plastenika.
       Rok za podnošenje zahtjeva za sufinasiranje  nabavke osnovnog stada, plastenika je do 
       30.09.2023.godine.
 
          13.  Sufinasiranje  analiza kvaliteta zemljišta.
           Rok za podnošenje zahtjeva za sufinasiranje  analiza kvaliteta zemljišta je do    
           31.10.2023.godine.
 
    14.  Poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
            Rok za podnošenje zahtjeva za poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta –   
            kalcifikacija  je do 31.08.2023.godine.
 
    15.  Troškovi kamata
                 - Regres kamate za proljetnu sjetvu preko poslovnih banaka 
            Rok za podnošenje zahtjeva za regres kamate za proljetnu sjetvu preko poslovnih banaka  je
            do 31.07.2023.godine. 
                 - Regres kamate na IRB kredite preko poslovnih banaka  
            Rok za podnošenje zahtjeva za regres kamate na IRB kredite preko poslovnih banaka  je do      
            30.11.2023.godine.
 
   16.  Podrška osiguranju poljoprivrednih usjeva.
     Rok za podnošenje zahtjeva za podršku osiguranju poljoprivrednih usjeva je do     
     31.10.2023.godine.
 
 
Pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2023.godinu objaviće se u Službenom glasniku Grada Bijeljina i na web stranici Grada Bijeljina: https://www.gradbijeljina.org/sr/1576.agrarni-fond-grada-bijeljina.html

Zahtjevi se dostavljaju u kancelariju Agrarnog fonda Grada Bijeljina u ulici Miloša Obilića 51/a  ili putem pošte.
                
Sve informacije vezane za Pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu, možete dobiti  na telefone: 055/206-984  i  e-mail: [email protected] 

     Javni poziv biće objavljen u prostorijama Agrarnog fonda Grada Bijeljina, web sajtu Grada Bijeljina: https://www.gradbijeljina.org/sr/1576.agrarni-fond-grada-bijeljina.html


                                                                                                                                                                                                                                                                              Agrarni fond
                                                                                                                                                                                                                                                                           Grada Bijeljina
                                                                                                                                                                                                                                                                  ___________________