Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZAPOŠLjAVANjA MARGINALIZOVANIH KATEGORIJA DRUŠTVA SA TERITORIJE GRADA BIJELjINA


 
Grad Bijeljina u partnerstvu sa organizacijom „CARITAS ŠVICARSKA” i Udruženjem „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja OTAHARIN“, u okviru projekta „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“ poziva sva zainteresovana fizička lica sa teritorije Grada Bijeljina da učestvuju u programu zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva.
 
Projektom „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“ podstiče se stvaranje novih radnih mjesta i samim tim poboljšava dohodak, obrazovanje, pristup socijalnim uslugama i jača razvoj zajednice kroz inovativan programski pristup.
U cilju smanjenja nezaposlenosti i stvaranja novih radnih mjesta za zapošljavanje marginalizovanih kategorija društva, pozivamo fizička lica sa teritorije Grada Bijeljina da učestvuju u Programu zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva.
 
Pozivamo sve zainteresovane osobe, različitih nivoa obrazovanja, da se prijave, uključujući i one sa visokim stručnim obrazovanjem (VSS). Ovaj poziv je posebno usmjeren prema identifikovanim kategorijama, sa naglaskom na marginalizovane skupine.
 
Zainteresovana fizička lica mogu da dostave prijavu za sljedeće pozicije:
 1. Radnik u proizvodnji i montaži stolarije
 2. Radnik u proizvodnji prozora i vrata
 3. Radnik u proizvodnji vunenih tepiha
 4. Trgovac na odjelu elektro-materijala (srednja stručna sprema)
 5. Trgovac
 6. Administrativni radnik
 7. Konobar
 8. Kuvar
 9. Vozač TMV
 10. Električar
 11. Elektro-instalater
 12. Operater na mašinama za obradu metala
 13. Rukovalac građevinskih mašina (sa ili bez položenog ispita)
 14. Rukovalac na viljuškaru
 15. Pomoćni radnik na viljuškaru
 16. Pomoćni radnik u proizvodnji (nekvalifikovani radnici)
 17. Pomoćni radnik u proizvodnji namještaja
 18. Pomoćni radnik u limarskoj djelatnosti
 19. Pomoćni radnik (NK), tehničari (PK, SSS) u obradi i proizvodnji potpale
 20. Stolar
 21. Radnik na prostim stolarskim poslovima
 22. Radnik na složenim stolarskim poslovima
 23. Bravar
 24. Varilac
 25. Asistent u poslovima prevoza djece sa smetnjama u razvoju
 26. Fizički radnik u proizvodnji opekarskih proizvoda
 27. Dilomirani ekonomista
 28. Diplomirani pravnik
 29. Profesor engeskog jezika i književnosti
 30. Mašinski inženjer (VI ili VII stepen)
 31. Inženjer elektrotehnike (VI ili VII stepen).
 
Zainteresovana fizička lica sa teritorije Grada Bijeljina treba da izaberu jedan od ponuđena dva načina za prijavu:
1. popuniti prijavu klikom na ovaj link: https://forms.gle/FxfecyUV63pqiePM7 
2. prijavu sa kopijom lične karte dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
Gradska uprava Grada Bijeljina
Odjeljenje za društvene djelatnosti
Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1
76 300 Bijeljina
Sa naznakom: „Prijava na Poziv za učešće u programu zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva sa teritorije Grada Bijeljina“
 
Odabir korisnika programa zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva vršiće se u dvije faze u skladu sa unaprijed određenim kriterijumima. Prva faza odabira korisnika podrazumijeva pregled i ocjenu pristiglih prijavnih obrazaca, te intervju sa osobama koje ispunjavaju kriterijume poziva. Druga faza podrazumijeva upoznavanje i intervju sa potencijalnim poslodavcima.
 
Za više informacija o izboru korisnika, pogledajte detaljne kriterijume.
 
Rok za prijavu 15 dana od dana objavljivanja.
 
Dodatne informacije o načinu prijave i realizaciji programa zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva za fizička lica možete dobiti putem poziva na brojeve telefona 055/233-132 i 055/233-155 kao i na [email protected] i [email protected] .
 
Fizička lica će biti kontaktirana i obavještena o rezultatima Poziva za učešće  u programu zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva sa teritorije Grada Bijeljina najkasnije 15 dana nakon završetka roka za dostavljanje prijave.
 
Broj: 02-014-1-2728/23
Datum: 20. septembar 2023. godine