Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANjA GRADA ZA VOLONTERSKI AKTIVIZAM


Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 11. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 70/12 ), člana 71. Statuta Grada Bijeljina (“Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), člana 1. Odluke o nagrađivanju volonterskog aktivizma u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 6/11 i 25/22) i Pravilnika o kriterijumima i postupku za dodjelu priznanja grada za volontiranje („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 15/11, 17/12 i 19/17), Gradonačelnik Grada Bijeljina,  raspisuje:
 

 
                                                                    JAVNI POZIV ZA
          PRIKUPLjANjE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANjA GRADA ZA VOLONTERSKI AKTIVIZAM

 
I
 
Raspisuje se javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja grada za volonterski aktivizam (u daljem tekstu: „Javni poziv“) u skladu sa Odlukom o nagrađivanju volonterskog aktivizma u Gradu Bijeljina.
                                                         
II
      
Priznanja se dodjeljuju organizatorima volontiranja i volonterima pojedincima, kao kandidatima za dodjelu priznanja "Zahvalnica volonteru/organizatoru volontiranja" i „Nagrada Grada Bijeljine za volonterski aktivizam“.

 
III
 
Izbor kandidata za dodjelu priznanja grada za volontiranje će se vršiti u skladu sa kriterijumima definisanim Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu priznanja grada za volontiranje („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 15/11, 17/12 i 19/17).

 
IV
 
Prijedlog za dodjelu priznanja „Nagrada Grada Bijeljine za volonterski aktivizam“ mora sadržati:
 
  • naziv nagrade za koju se predlaže,
  • podatke o predlagaču i kandidatu za dodjelu priznanja (ime i prezime za fizička lica, odnosno naziv, sjedište i ime ovlaštene osobe za pravna lica ),
  • pisanu saglasnost kandidata za učešće u ovom postupku odabira,
  • opis najznačajnijih volonterskih akcija i njihov značaj za širu društvenu zajednicu,
  • popis priložene dokumentacije koja potvrđuje da kandidat ispunjava propisane uslove i kriterijume u području za koje se dodjeljuje ovo priznanje Grada (potvrda, ugovor, izvještaj, brošura, novinski ili drugi medijski zapis i sl.).
 
Prijedlog za priznanje „Zahvalnica volonteru/organizatoru volontiranja“, pored navedenog kandidata i predlagača, mora sadržati i obrazloženje odnosno razloge zbog čega se neko lice predlaže. Uz prijedlog se može dostaviti i odgovarajuća dokumentacija,a obavezno će se dostaviti po zahtjevu Komisije.

 
V
   
Prijavu mogu podnijeti sva zainteresovana fizička i pravna lica. Prijave se podnose  na osnovu javnog poziva na obrascu za prijavu koji propisuje Komisija za dodjelu priznanja za volonterski aktivizam.

 
VI
 
Svi obrasci se mogu preuzeti u zgradi Gradske uprave Grada Bijeljina, soba broj 48 ili na web stranici grada www.gradbijeljina.org

 
VII
 
Rok za dostavljanje prijedloga ističe 21. dana od objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku Grada Bijeljina, na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet stranici Grada Bijeljina http://www.gradbijeljina.org.
Prijave na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom, u zapečaćenoj koverti predati u pisarnici Gradske uprave Grada Bijeljine  ili slati putem pošte na adresu:
 
          Republika Srpska
          Gradska uprava Grada Bijeljina
          Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
          Komisija za dodjelu priznanja za volonterski aktivizam, sa naznakom:
          NE OTVARAJ !

 
                                                                          VIII
                                                                                                                                                                                                                                                                         
O rezultatima konkursa za izbor kandidata, svi učesnici će biti obaviješteni pismenim putem.
                     
 
NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI!
                                                
  
              
   
Broj: 02-014-1-2673/23   GRADONAČELNIK
Bijeljina                                                                                                                                                      
Datum: 15. septembar 2023. godine   Ljubiša Petrović