Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek zajedničkih poslova

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

Telefon:  +387 (0)55 233 112

Šef Odsjeka: Mitar Škorić


Odsjek zajedničkih poslova obavlja zajedničke stručne, organizacione i druge poslove za potrebe organa Grada a koji se odnose na: održavanje, upravljanje, obezbeđenje i zaštitu objekata, opreme i druge imovine koju koristi Gradska uprava, tekuće nabavke opreme, osnovnih sredstava i potrošnog materijala, obezbeđenje i održavanje telekomunikacionih i transpornih sredstava podrške kao i druge zajedničke poslove za potrebe organa Grada koji joj se stave u djelokrug rada.

U okviru djelokruga rada, u Odsjeku se obavljaju poslovi:
- zajednički poslovi koji se odnose na investiciono i tekuće održavanje objekata, opreme i uređaja u Gradskoj upravi i mjesnim kancelarijama,
- fizičko i tehničko obezbjeđenje objekata,
- protivpožarna zaštita i zaštita na radu,
- evidencija ulaska i izlaska radnika Gradske uprave i evidencije kretanja stranaka i trećih lica,
- kontrolisanje unošenja i iznošenja materijala, opreme i drugih sredstava,
- kontrolisanje održavanja kućnog reda u prostorijama Gradske uprave,
- poslovi uspostave veza putem  telefonske centrale,
- priprema i serviranje hrane, toplih i hladnih napitaka, u restoranu za zaposlene, kao i druge korisnike,
- planiranje i organizovanje poslova na korišćenju, održavanju i registraciji  motornih vozila Gradske uprave, uređivanje i održavanje garaža i parking prostora,
- izrada normativa i kontrola potrošnje goriva i maziva, kao i planiranje nabavke motornih vozila, rezervnih dijelova, goriva, maziva i sredstava rada za potrebe voznog parka,
- poslovi prevoza lica i stvari za potrebe Gradske uprave,
- odobravanje korištenja službenih vozila radnicima Gradske uprave i ostalim korisnicima,
- vođenje evidencije izdatih putnih naloga u Gradskoj upravi
- održavanje čistoće i higijene u službenim prostorijama organa Grada,
- nabavka osnovnih, obrtnih sredstava i potrošnog materijala za potrebe organa Grada, Gradske uprave i drugih organa i sindikata, nakon sprovedenog postupka javne nabavke koji se provodi putem Odsjeka za javne nabavke, investicije i nadzor,
- izdavanje sredstva iz magacina na osnovu ovjerene i potpisane dokumentacije,
- vođenje skladišne evidencije,
- obavljaju se i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i koji joj se aktima organa Grada stave u djelokruga rada.


U oblasti planiranja rada i izvještavanja iz djelokruga rada, Odsjek naročito:
- izrađuje godišnji operativni plan rada, u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi periodične izvještaje,
- prikuplja statističke i druge podatke, priprema razne analize, studije, izvještaje i informacije u djelokrugu  rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima,
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
- učestvuje u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije, u okviru djelokruga rada,
- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i poslove koji se posebnim aktima stave u djelokrug rada.