Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JU Gradsko pozorište "Semberija"
Centar za kulturu Bijeljina
Trg kralja Petra I Karađorđevića
76 300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)65 604 573
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Internet-stranica: https://www.pozoristebijeljina.com/

Gradsko pozorište "Semberija" Bijeljina najmlađe je profesionalno pozorište u Republici Srpskoj i BiH. Sa radom je počelo u jesen 2019. godine, a prve zaposlene dobilo je 2020. godine. Javna je ustanova iz oblasti kulture, a osnivač je Grad Bijeljina.

Pozorište u okviru umjetničkog sektora, ima umjetničkog direktora i stalni ansambl, čiji će konačni broj u narednim godinama, shodno dinamici razvojnih planova, biti optimizovan.

Pozorište je smješteno u zgradi Centra za kulturu u Bijeljini. Na jedinoj sceni u gradu, sceni Centra, izvodi svoje predstave. Trenutno nema tehnički sektor i na tom planu koristi honorarne saradnike.

Administrativni sektor čini samo direktor.

Cilj organizacije pozorišta je da budući administrativni sektor bude sveden na minimum, otvaranjem multifunkcionalnih radnih mjesta, prilagođenih zahtjevima XXI vijeka. U pozorištu, administracija nije nevažna, ali je sporedna. Predstava je srce pozorišta. Njoj je sve podređeno i za nju se štedi gdje god je to moguće. Dobre predstave nema bez stalnog protoka nove energije, oličene u najboljim saradnicima: piscima, rediteljima, scenografima, kostimografima, autorima muzike, saradnicima za scenski pokret i govor... Gradsko pozorište "Semberija" želi da bude otvoreno za najbolje saradnike iz regiona i njihove ideje.