Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Agrarni fond Grada Bijeljina

AGRARNI FOND GRADA BIJELjINA
Ulica Miloša Obilića 51a
76 300  Bijeljina

Telefon: + 387 (0)55 206 908

Adresa elektronske pošte: [email protected]
[email protected]

Agrarni fond Grada Bijeljina je osnovan 2008. godine radi podrške u rješavanju postojećih problema i stvaranju povoljnijih uslova za brži oporavak i razvoj poljoprivrede na području Grada Bijeljina.
Agrarni fond se finansira iz gradskog budžeta. Ulaganja Agrarnog fonda u poljoprivredu na području Grada Bijeljina odnose se na direktni podsticaj poljoprivrednim proizvođačima na osnovu njihovih uloženih sredstava u poljoprivrednu proizvodnju.

Ciljevi Agrarnog fonda su:
- Omogućavanje poljoprivrednim gazdinstvima ostvarivanja prava na podsticajna sredstva na što lakši i jednostavniji način,
- Smanjenje ekstenzivne proizvodnje kod proizvođača i povećanje intenzivnijeg gajenja žitarica, povrća, voća i drugih poljoprivrednih kultura,
- Intenzivan razvoj stočarstva kao bazne grane poljoprivrede koja se naslanja na ratarstvo,
- Povećanje kvaliteta i kvantiteta proizvodnje i postizanje optimalnog proizvodnog okruženja na lokalnom nivou,
- Ostvarenje većih finansijskih efekata u agraru,
- Ostvarenje većeg prinosa po jedinici površine sa što manjim ulaganjima,
- Predlaganje podsticajnih mjera na nivou Grada Bijeljina.

Razvoj poljoprivrede:
- Podrška razvoju povrtlarske proizvodnje u zaštićenom prostoru kroz osavremenjivanje opreme za zaštićeni prostor, uvođenje novih sorti i hibrida za ostvarenje što većeg porasta kvaliteta i kvantiteta proizvodnje,
- Podrška razvoju ratarske proizvodnje kroz korištenje novih tehnologija, uvođenje visokoproduktivnih sorti i hibrida, kao i uvođenje savremene agrotehnike,
- Podrška razvoju voćarske proizvodnje preko uvođenja novih tehnologija gajenja, sorti i hibrida,
- Podrška razvoju stočarske proizvodnje - uvođenjem novih tehnologija i načina uzgoja, razvojem visokokvalitetnih i produktivnih rasa, povećanjem i proširenjem osnovnih stada,
- Podrška za nabavku sistema za navodnjavanje s ciljem ostvarenja većih prinosa u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Razvoj prehrambeno-prerađivačkih kapaciteta, udruženja i poljoprivrednih zadruga:
- Podrška razvoju prerađivačkih kapaciteta,
- Podrška interesnom udruživanju poljoprivrednika,
- Podrška osnivanju preduzeća u oblasti poljoprivrede - podsticanju osnivanja i razvoja poljoprivrednih zadruga.

Ruralni razvoj na teritoriji Grada Bijeljina:
- Podrška razvoju infrastrukture u ruralnim područjima sa ciljem ostvarenja povezanosti, pristupačnosti i lakšeg razvoja poljoprivrede.   

 

SPISAK ZA ISPLATU, SPECIFIKACIJA KORISNIKA PODSTICAJA PO BANKAMA,ORGANIZOVANI OTKUP DUVANA (rod 2022. godina) 57.5KB
Spisak za isplatu - duvan, rod 2022. godine 68KB
Spisak za isplatu - troškovi kamata za proljetnu sjetvu 76KB
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2023. GODINI 240.69KB
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA PODSTICAJA U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI ZA 2023. GODINU 1.16MB
Obrasci za Pravilnik o podsticajima za 2023. godinu 126.81KB
ODLUKA O PROGRAMU KORIŠTENjA SREDSTAVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2023. GODINI 114.8KB
Spisak za isplatu - podrška sertifikovanju poljoprivredne proizvodnje, 2022. godina 30KB
Spisak za isplatu - specifikacija korisnika podsticaja - proizvodnja i uzgoj pčela za 2022. godinu 84.5KB
Spisak podnijetih zahtjeva za sredstva za vanredne i nepredviđene situacije - štete 55.5KB
Spisak za isplatu zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje od Agrarnog fonda za 2022. godinu - podrška sertifikovanju poljoprivredne proizvodnje 30KB
Spisak za isplatu zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje od Agrarnog fonda za 2022. godinu - podrška stočarstvu - vlastiti uzgoj nazimica 46.5KB
Spisak za isplatu zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje od Agrarnog fonda za 2022. godinu - podrška stočarstvu - vlastiti uzgoj ovaca 35.5KB
Spisak za isplatu zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje od Agrarnog fonda za 2022. godinu - podrška stočarstvu - vlastiti uzgoj koza 30KB
Spisak za isplatu zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje od Agrarnog fonda za 2022. godinu - podrška stočarstvu - vlastiti uzgoj junica 86KB
Spisak za isplatu zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje od Agrarnog fonda za 2022. godinu - podrška stočarstvu - telad za dalji tov 114KB
Spisak za isplatu zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje od Agrarnog fonda za 2022. godinu - podrška stočarstvu - prasad za dalji tov 49KB
Spisak za isplatu - osiguranje poljoprivrednih usjeva - 2022. godina 95.5KB
Specifikacija korisnika podsticaja - po bankama - organizovani otkup voća i povrća - 2022. godina 23.34KB
Specifikacija korisnika podsticaja - po bankama - organizovani otkup pšenice rod 2022. 55.4KB
Spisak za isplatu zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje od Agrarnog fonda za 2022. godinu - podrška plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju 43.5KB
Specifikacija obračuna regresirane kamate 60KB
Spisak podnijetih zahtjeva za pomoć udruženjima 31KB
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PROGRAMU KORIŠTENjA SREDSTAVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2022. GODINI 92.5KB
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA PODSTICAJA U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI ZA 2022. GODINU 30KB
Ugovaranje viška usluga prilikom realizacije ugovora popravka kvaliteta poljoprivrednog zemljišta - kalcifikacija, dodatni ugovor na ugovor broj 448/22 od 18.08.2022., šifra TO-9-291-u 1/22 1.14MB
TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA UGOVARANjE VIŠKA USLUGA PRILIKOM REALIZACIJE UGOVORA POPRAVKA KVALITETA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA – KALCIFIKACIJA DODATNI UGOVOR NA UGOVOR BROJ 448/22 OD 18.08.2022.GODINE, ŠIFRA: TO-9-291-u1/22 71.89KB
Spisak za isplatu reg. kamata za proljetnu sjetvu 46.5KB
Spisak za isplatu org. otkupa duvana (rod 2021.) 32.5KB
Spisak za isplatu šteta na plastenicima nastali od olujnog nevremena 09.04.2022. godine 36KB
Odluka o programu korištenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje za 2022. godinu 94.5KB
Obrasci uz Pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu 142.54KB
Pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu 541KB
Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podsticaj poljopriivredne proizvodnje u 2022. godini 55.5KB
Plan javnih nabavki za 2022. godinu str. 2 380.41KB
Plan javnih nabavki za 2022. godinu str. 1 454.73KB
Spiskovi za isplatu podsticaja od Agrarnog fonda Grada Bijeljina u 2021. god. 229.37KB
Spisak za isplatu sufinasiranja u nabavci, osnovnog stada, plastenika i dr. za 2021 godinu 24.5KB
Odluka o izmjenama odluke o programu korištenja sredstava za podsticaj polj.proizvodnje za 2021. godinu 88.5KB
Obrazci za 2021. god 129.53KB
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA PODSTICAJA U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI ZA 2021. GODINU 588.33KB
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2021. GODINI 145.71KB
Spisak zahtjeva za isplatu - podrška podizanju novih zasada - isplaćeno 11.83KB
Spisak za isplatu - organizovani otkup povrca i voca - isplaceno 26.27KB
Spisak podnijetih zahtjeva za sufinansiranje u nabavci osnovnog stada, sadnica, opreme za plasteničku proizvodnju i drugog 14.89KB
Spisak podnijetih zahtjeva za sredstva za vanredne i nepredvidjene situacije - štete 38KB
Tenderska dokumentacija u postupku javne nabavke radova - ugovaranje viška radova prilikom realizacije ugovora o izvođenju radova: Podrška izgradnji infrastrukture (dodatni ugovor na ugovor broj:173/20 od dana 30.06.2020, šifra TO-2-105(2 Lot-a)LOT 2-u1/20) 78.11KB
Spisak za isplatu podsticaja za podršku stočarstvu - prasad za dalji tov za 2020. godinu 12.05KB
Spisak za isplatu podsticaja za podršku stočarstvu - telad za dalji tov za 2020. godinu 23.32KB
Spisak za isplatu podrške stočarstvu - vlastiti uzgoj junica za 2020. godinu 17.75KB
Spisak za isplatu podrške plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju za 2020. godinu 26.2KB
Spisak za isplatu regres kamata za proljetnu sjetvu Naša banka za 2020. godinu 40.75KB
Spisak za isplatu regres kamata za proljetnu sjetvu Nova banka za 2020. godinu 35.5KB
TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA UGOVARANjE VIŠKA RADOVA PRILIKOM REALIZACIJE UGOVORA PODRŠKA IZGRADNjI INFRASTRUKTURE DODATNI UGOVOR NA UGOVOR BROJ 149/20 – LOT 1OD 17.06.2020.GODINE 108.86KB
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu 169.54KB
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o programu i načinu korišćenja sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini 19.35KB
Spisak za isplatu podsticaja za duvan za rod 2019. 55KB
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA PODSTICAJA U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI ZA 2020. GODINU 427.68KB
Odluka o programu i načinu korišćena sredstava za podsticaje za 2020. godinu 21.79KB
Obrasci za podsticaje za 2020. godinu 178.01KB
Spisak za isplatu podsticaja za podršku stočarstvu - telad za dalji tov za 2019. godinu 21.51KB
Spisak za isplatu podsticaja za podršku stočarstvu - prasad za dalji tov za 2019. godinu 13.87KB
Spisak za isplatu podsticaja za vlastiti uzgoj ovaca za 2019. godinu 11.74KB
Spisak za isplatu regres kamata za proljetnu sjetvu iz 2019. godine 48.48KB
Spisak za isplatu organizovanog otkupa povrća i voća iz 2019. godine 32.79KB
Spisak za isplatu podrške plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju za 2019. godinu 14.16KB
Spisak za isplatu podrške stočarstvu - vlastiti uzgoj junica za 2019. godinu 18.49KB
Spisak za isplatu podsticaja za duvan za rod 2019. 49KB
Obrasci za podsticaje za 2019. godinu 170.3KB
Izvještaj o radu Agrarnog fonda Grada Bijeljina za 2018. sa programom rada za 2019. godinu 531.54KB
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu 190.9KB
Odluka o programu korišćenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini 41.56KB
Pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu 87.68KB
Spisak za isplatu organizovanog otkupa povrća i voća iz 2018. godine 28.27KB
Spisak za isplatu podrške stočarstvu za 2018. godinu 43.18KB
Spisak za isplatu podrške plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju za 2018. godinu 17.59KB
Spisak za isplatu regres kamata za proljetnu sjetvu Nova banka za 2018. godinu 37.5KB
Spisak za isplatu regres kamata za proljetnu sjetvu Pavlović banka za 2018. godinu 33.77KB
Pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu 626.93KB
Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini 194.01KB
Tenderska dokumentacija u postupku javne nabavke radova ugovaranje viška radova prilikom realizacije ugovora podrška izgradnji infrastrukture dodatni ugovor na ugovor broj 186/18-lot 1 od 27.06.2018. godine, šifra: TO-2-124(2 lota)lot1-u1/18 371.91KB
Spisak za isplatu podnijetih zahtjeva u 2017. godini u Agrarni fond Grada Bijeljina, sredstva za vanredne i nepredviđene situacije - štete 19.5KB
Spisak podnijetih zahtjeva za pomoć udruženjima u 2017. godini 13.41KB
Izvještaj o radu Agrarnog fonda Grada Bijeljina za 2017. godinu sa programom rada za 2018. godinu NANB
Plan javnih nabavki za 2018. godinu 223.47KB
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu 128.49KB
Odluka o programu korištenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu 117.85KB
Spisak za isplatu podsticaja za duvan za rod 2017 24.49KB
Pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu 437.34KB
Spisak poljoprivrednih proizvođača koji su podnijeli zahtjev u 2017. godini za podršku stočarstvu - telad i prasad za dalji tov 297.35KB
Odluka o izmjenama Odluke o programu korištenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini 198.12KB
Spisak za isplatu regres kamata za proljetnu sjetvu Pavlović banka za 2017. godinu 256.08KB
Spisak za isplatu reres kamata za proljetnu sjetvu Nova banka za 2017. godinu 217.26KB
Spisak za isplatu novih zasada voća za 2017. godinu 221.9KB
Spisak za isplatu organizovanog otkupa povrća i voća iz 2017. godine 247.18KB
Spisak za isplatu podrške stočarstvu - vlastiti uzgoj junica za 2017. godinu 397.08KB
Spisak za isplatu podrške plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju za 2017. godinu 183.58KB
Odluka o programu korišćenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini 82.94KB
Plan javnih nabavki za 2016. godinu 40.71KB
Pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2015. godinu 291.5KB
Izvještaj o radu Agrarnog fonda Grada Bijeljina za 2014. sa programom rada za 2015. godinu 321.21KB
Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina (za period 01.01.- 30.04.2015.) - Agrarni fond 139.5KB
Spisak za isplatu podsticaja za organizovani otkup pšenice 1.29MB
Spisak za isplatu duvana, rod 2016. godine 66.5KB
Odluka o izmjenama odluke o programu korištenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini 78.08KB
Plan javnih nabavki za 2017. godinu 41.95KB
Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podsticaje poljoprivredne proizvodnje u 2017. godine 86.11KB
Pravilnik o uslovima i načinima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu 87.9KB
FORMULARI ZA PODSTICAJE 2017. GODINE 99.72KB
Spiskovi isplata podsticaja 2016/2017. godina 132.6KB
Odluka o programu korišćenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini 169.78KB
Izvještaj o radu Agrarnog fonda Grada Bijeljina za 2016. sa programom rada za 2017. godinu 381.28KB
Program korišćenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje za 2015. godinu 80.45KB
Spisak proizvođača duvana za isplatu podsticaja, za rod 2015. godine 487.34KB
Pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu sa obrascima 168KB
Izvještaj o radu Agrarnog fonda Grada Bijeljina za 2015. sa programom rada za 2016. godinu 560.31KB
Spisak za isplatu podsticaja za podršku stočarstvu - vlastiti uzgoj nazimica za 2015. godinu 12.86KB
Spisak za isplatu podsticaja za organizovani otkup povrća i voća za 2015. godinu 26.8KB
Spisak poljoprivrednih proizvođača koji su podnijeli zahtjev u 2015. godini za podršku plasteničkoj proizvodnji, podršku stočarstvu i podršku podizanju zasada 24.79KB
Spisak za isplatu podsticaja za 2015. godinu - regres kamate iz 2015. godine 30.91KB
Ugovor - ugovaranje viška i nepredviđenih radova prilikom realizacije ugovora podrška izgradnji infrastrukture, dodatni ugovor na ugovor broj 208/15 - LOT 1 od 06.08.2015. 84.67KB
Obrasci za podsticaje za 2015. godinu 90.84KB
Pravilnik o radu Agrarnog fonda Grada Bijeljina za 2014. godinu 132.29KB
Obavještenje o dodjeli ugovora po konkurentskom zahtjevu TK-I-88/15 1.03MB
Izvještaj o radu Agrarnog fonda Grada Bijeljina za 2013. sa programom rada za 2014. godinu 338.74KB