Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Regulacioni planovi


Nacrt Regulacionog plana Gvozdevići - tekstualni prikaz 634.5KB
Nacrt Regulacionog plana Gvozdevići - grafički prikaz 74.91MB
Nacrt Regulacionog plana Dašnica 1 - tekstualni prikaz 644KB
Nacrt Regulacionog plana Dašnica 1 - grafički prikaz 19.84MB
Prostorni plan Grada Bijeljina 2019-2038. - tekstualni prikaz 9.76MB
Urbanistički plan Janja - tekstualni prikaz 1.01MB
Urbanistički plan Bijeljina - tekstualni prikaz 1.5MB
Regulacioni plan Centar grada - tekstualni prikaz 1.6MB
Regulacioni plan Dašnica - izmjena dijela plana - tekstualni prikaz 2.18MB
Regulacioni plan Ledinci 1 - tekstualni prikaz 686.31KB
Regulacioni plan Kaltinovača - tekstualni prikaz 735.18KB
Regulacioni plan Industrijska zona 3 - tekstualni prikaz 711.73KB
Regulacioni plan Industrijska zona 2 - tekstualni prikaz 910.66KB
Regulacioni plan Bolnica i Dom zdravlja - izmjena dijela regulacionog plana - tekstualni prikaz 314.13KB
Regulacioni plan Agro-tržni centar - tekstualni prikaz 407.69KB
Regulacioni plan Knez Ivo od Semberije - tekstualni prikaz 853.61KB
Regulacioni plan Industrijska zona 1 - tekstualni prikaz 641.51KB
Regulacioni plan Industrijska zona 4 - tekstualni prikaz 716.59KB
Regulacioni plan Bolnica i Dom zdravlja - tekstualni prikaz 596.01KB
Regulacioni plan Petar Kočić - grafički prikaz 4.12MB
Regulacioni plan Dašnica - izmjena dijela plana - grafički prikaz 5.19MB
Regulacioni plan Dašnica - grafički prikaz 24.63MB
Regulacioni plan Ledinci 1 - grafički prikaz 5.3MB
Regulacioni plan Krušik Intergaj - grafički prikaz 9.29MB
Regulacioni plan Knez Ivo od Semberije - grafički prikaz 9.88MB
Regulacioni plan Kaltinovača - grafički prikaz 34.28MB
Regulacioni plan Industrijska zona 4 - grafički prikaz 949.78KB
Regulacioni plan Industrijska zona 3 - grafički prikaz 786.46KB
Regulacioni plan Industrijska zona 2 - grafički prikaz 5.92MB
Regulacioni plan Industrijska zona 1 - grafički prikaz 3.77MB
Regulacioni plan Bolnica i Dom zdravlja - izmjena dijela regulacionog plana - grafički prikaz 3.76MB
Regulacioni plan Bolnica i Dom zdravlja - grafički prikaz 6.3MB
Regulacioni plan Agro-tržni centar - grafički prikaz 739.35KB
Regulacioni plan Gvozdevići - grafički prikaz 43.19MB
Regulacioni plan Dašnica 1 - grafički prikaz 8.25MB
Regulacioni plan Galac - grafički prikaz 26.38MB
Regulacioni plan Centar grada - grafički prikaz 28.08MB


Urbanistički plan grada Bijeljina - Plan namjene površina (sekcija u sklopu GIS-a Grada Bijeljina)