Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

DRAS (Sistem za analizu rizika od katastrofa / Dysaster Risk Analysis System)

DRAS (Sistem za analizu rizika od katastrofa / Dysaster Risk Analysis System) je on-lajn platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima, zemljotresima i lokacijama minsko sumnjivih površina sa ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u BiH.

Grad Bijeljina je partner na pomenutom Programu od 2019. godine, od kada je intenzivno rađeno sa Programskim timom kako bi sve potrebne informacije bile dostupne na DRAS platformi. Kao rezultat, završen je pregled za Grad Bijeljina, koji je dostupan na portalu https://drasinfo.org/, zajedno sa pregledima za ostale opštine i gradove - partnere na Programu.